בתי מדרש ללמודי שחיטה

המטרה: למודי תעודה להשגת שליטה בחומר העיוני ,שליטה בהעמדת הסכין ובדיקתו , שליטה במעשה השחיטה בפועל . […]