שו"ת

/Tag:שו"ת

מנעי עיניך מדמעה

מדובר בספר רב משמעות הן מבחינה מחקרית והן מבחינה ערכית-ציבורית. בעצם פרסומו יש אמירה לקידום מעמד האשה בישראל ובהעמדת הנושא הכאוב של מסורבות גט על סדר היום של המדינה. הספר אכן מציג יוזמה של פעולות טרם נישואין שיכולים לחסוך התמודדויות קשות ובלתי רצויות ו"חכם עיניו בראשו". מחקר אמיץ זה נכתב מתוך עומקה של ההכלה היהודית [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

משטר ומדינה בישראל על פי התורה

לפני שנים רבות, החל הרב הראשי לישראל מרן הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל לעסוק בסוגיית יחסי התורה והמדינה שמהלכתא למשיחא הפכה להיות דיון חיוני וחשוב ביותר במדינת-ישראל. עם יסוד "מכון הרי פישל", נוסדה גם מחלקת התחוקה, בראשות הרב מאיר בר-אילן. לפני זמן רב, מתוך שיחה שקיים נשיא "אריאל" הרב שאר-ישוב כהן עם הרב [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

עבודת החושן – הלכות דיינים

ספר עבודת החושן בנוי כהערות, הארות והדרכה על דברי שו"ע חו"מ. בספר אנו מביאים את השתלשלות ההלכה מדברי הגמרא דרך הראשונים עד לפסק מרן רבנו יוסף קארו והרמ"א. בהמשך יש סיכום מקיף וממצה של הנו"כ על השו"ע כמו הסמ"ע, ש"ך, פת"ש, קצה"ח וכיוב', וכן בדברי האחרונים בו התיחסו לנושאים הנלמדים. מדובר בעבודה מקיפה שמצליחה לסכם [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

דיני הבית המשותף

הרה"ג אפרים קורנגוט שליט"א מחשובי הת"ח שצמחו בבית מדרשנו אשר שמו הולך לפניו ביישום ההלכה בחיים המודרניים, חיבר - בסיוע חברי המכון - ספר שהינו אקטואלי ביותר לרבבות יהודים המבקשים לכלכל את מעשיהם ע"פ ההלכה והוא: דיני הבית המשותף. הספר דן בבהירות ובפסקים ברורים בשאלות כמו תוקף סמכותו של ועד הבית, דרכי קביעת התשלומים, שיפוצים [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

חקרי הלכה

קובץ תשובות, פסקים וקונטרסי-הלכה מאת הגאון הרב שאר-ישוב כהן שליט"א. שו"ת זה דן בשאלות חשובות של הציבוריות הישראלית, כמו: גדרי קנין וקדושת ארץ ישראל, כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום, גר שחזר לסורו ושאינו שומר מצוות, השתלת אברים, אחריות כל יועצים כלכליים, חיוב כתובה ומזונות לבעל אלים וסרבן גט, כפיית גט בזמן הזה, זוג שחי [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

שו"ת ניצני ארץ

ספר זה הינו פרי הניסיון של אחד מבכירי בוגרינו הרב דר' שלמה גליקסברג שכיהן כרב בקהילת ניצנים בירושלים. בשנות כהונתו נשאל שאלות רבות בהלכה ובמרוצת השנים כתב אותם והרחיב אותן תוך עיון במקורות חז"ל וספרות הפוסקים. כעת שהתשובות הפכו לספר שו"ת רצונו להוציא לאור את החומר המעניין הזה – ולעיתים אף מרתק – במסגרת המכון [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

שו"ת בנין אריאל

הינו ספר שו"ת העוסק בשאלות שנשאלו – הלכה למעשה – ע"י ציבור של מוקירי תורה, לגאון הגרז"נ גולדברג שליט"א בבית ההוראה של מוסדות אריאל. השאלות העוסקות בד' חלקי ה"שולחן ערוך" בנושאים, כמו: נסיעה של רופא בשבת לבית החולים, או חולי ציליאק שאינם אוכלים מוצרים המכילים גולטן, ורצונם לברך ברכת המזון, אע"פ שאינם אוכלים לחם – [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

שו"ת אריאל – כרכים א-ג

מכון אריאל הינו מוסד בעל מוניטין לא רק במחקר והוצאת ספרים אלא גם מפורסם ומוערך כבית מדרש יוקרתי להכשרת רבנים ודיינים. בארץ ובעולם היהודי המכון מזוהה כבית יוצר לנשמת האומה בתחום הכשרת מנהיגות ראויה לעם ישראל. במוסד פועל "מרכז השו"ת בהלכה" המשיב לשאלות מהארץ ומארצות תבל, וחברי בית-המדרש וחוקרי המכון בהנחייתם של מרן הרב שאר-ישוב [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב