בית מדרש להכשרת טוענים רבניים

"אריאל" – מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל, מיסודם של מכון הארי פישל לדרישת התלמוד ומשפט התורה, רואה צורך לפתח מסלול לימודים מיוחד להכשרת טוענים רבניים בבתי הדין הרבניים. […]