השתלמות דיינים / רבנים

מסגרת המקיימת מסלולי לימוד לדיינים בפועל ולרבנים המכהנים בישובים, בשכונות ובקהילות ומעניקה להם כלים מקצועיים להתמודדות במעגלי הקהילה והמשפחה. השתלמות [...]