בית מדרש למומחים בכשרות ארבעת המינים

המטרה : הכשרת מו"צ בכשרות ארבעת המינים תכנית הלימודים כוללת עבודה מעשית בפיקוח ומבחנים אשר לעומדים בהם תינתן תעודה.