תולדות חייו

  תולדות חייו של נזיר האלוקים הרב דוד כהן זצ"ל הרב דוד כהן – « הנזיר » הירושלמי תולדות חייו  – מקור אתר ישיבת מרכז הרב   רבי דוד כהן הנקרא בפי כל « הרב הנזיר », היה גדול בתורה בעבודה ובחכמה, מגדולי תלמידיו של מרן הראי"ה קוק, אשר נפשו דבקה בנפש הרב ובתורתו בהיותו בגלות שווייץ, וזכה לעלות אחריו [...]