יורה דעה

שאלות ותשובות בנושא יורה דעה

חיוב גבאי צדקה בהוצאת דו"ח שנתי

הרב מנחם בראון, חבר בבית המדרש ב"אריאל" שאלה: האם יש חיוב לגזבר צדקה להוציא דו"ח בסוף שנה לציבור והאם אנשים יכולים לדרוש ממנו שיוציא דו"ח? תשובה: הנה מצינו גמרא בב"ב ט. ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברין ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר [מ"ב יב ]ולא יחשבו את האנשים [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|יורה דעה|0 Comments

גיור ללא מילה, היתכן?

הרה"ג דוד טבצ'ניק שליט"א, מנכ"ל מוסדות אריאל , לשעבר רבה הראשי של מקסיקו לכבוד האי גברא רבא ויקירא מכובדנו הדגול הרב..............................שליט"א שלום וברכה מהררי קודש אחר דרך מבוא שלום, הריני להשיב לשאלתו בדבר אותו האדם אשר במרוצת השנים הוכיח את רצונו הכן והנלהב להתגייר ולהסתופף תחת כנפי השכינה, ועקב מחלה אמרו לו הרופאים, שאסור לו [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|יורה דעה|0 Comments

קביעת מזוזה כשהמשקוף עגול

הרה"ג יששכר מנשה שליט"א רב הישוב פדואל, בוגר בית המדרש "אריאל" שאלה: היכן יש לקבוע את המזוזה כשצורת הפתח היא עגולה? תשובה: הקדמה: בפתח עם משקוף עגול יש מספר נקודות לברור: א. האם חיוב מזוזה בפתח עם משקוף עגול הוא לכתחילה? ב. היכן לקבוע את המזוזה? ג. מה הדין כשגם המזוזות עגולות? היכן יש להניח [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|יורה דעה|0 Comments

בדיקת הפסק טהרה ויום ראשון בלבד

הרה"ג אליעזר דמארי שליט"א ר"מ בית המדרש -מחלקת רבנות שאלה: אשה שעשתה הפסק טהרה ובדיקה ביום הראשון של השבעה נקיים בלבד ובאה לשאול בליל שמיני האם היא יכולה לטבול כי היא מאד חוששת לתגובת בעלה, או באופן אחר שהאשה אומרת שלא עשתה יותר בדיקות כי יש לה "פטרייה" באותו מקום וקשה לה מאד הבדיקות, כיצד [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מצות טבילת כלים במלונות ובתי עסק

הרב אליעזר מלכה, חבר בבית המדרש ב"אריאל" שאלה: בבירור שנעשה נמצא כי בבתי עסק רבים כמו בתי מלון ,אולמות וכד' לא נוהגים כלל להטביל הכלים למרות שהם עומדים תחת השגחת הרבנות המקומית ויש לברר על מה סמכו להקל והאם מותר לאכול לכתחילה במקומות אלו. תשובה: גמרא ע"ז עה: "תנא וכולן צריכין טבילה מה"מ אמר רבא [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|יורה דעה|0 Comments

בישולי גויים במערכות בישול מודרניות

הרב יואל רבינוביץ שליט"א, מרצה בקורסי הכשרות שע"י "אריאל" מבוא: בבתי מלון ובמסעדות נכנסות לשימוש מערכות בישול הפועלות ע''י אינדוקציה [השראה] מגנטית. בשיטה זו החום לצורך הבישול נוצר ע''י שדה מגנטי המועבר בהשראה מהכיריים אל הסיר שבתוכו נמצא המזון. בניגוד לבישול ע''י אש או כיריים חשמליות בהן פולטות הכיריים חום, כאן פולטות הכיריים אנרגיה מגנטית [...]

By | אוקטובר 28th, 2013|יורה דעה|0 Comments

בדין כלי בשרי או חלבי שאינו בן יומו

מו"ר ר' יעקב ורהפטיג שליט"א, ראש בית המדרש והכולל ב"אריאל" , מו"צ בשכונת הר-נוף, ורב קהילת נווה נוף ירושלים שאלה: האם אפשר לאפות עוגה בתבנית בשרית שאינה בת יומא כדי לאוכלה כאשר הוא שותה קפה עם חלב? תשובה: שאלתנו קשורה לשני מושגים: א. נותן טעם בר נותן טעם .{נ"ט בר נ"ט} ב. נותן טעם לפגם. [...]

By | אוקטובר 28th, 2013|יורה דעה|0 Comments

בדין קדרה בת יומא וקדרה שאינה בת יומא והגדרתם ההלכתית

הרב אליהו לוי שליט"א, בוגר בית המדרש ב"אריאל" שאלה: מהי קדרה בת יומא? תשובה: קיי"ל שקדירה שאינה בת יומא נותנת טעם לפגם . הלכה זו פשוטה ומוסכמת בין על אלו האוסרים בדין נותן טעם לפגם, ובין על אלו המתירים בדין נותן טעם לפגם. כך אנו למדים משאלתו הריטורית של ר' מאיר בגמרא מסכת עבודה זרה [...]

By | אוקטובר 28th, 2013|יורה דעה|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב