יורה דעה

שאלות ותשובות בנושא יורה דעה

העברת ס"ת מבית הכנסת לבית האבל

שאלה: האם בשביל קריאה אחת בס"ת (כמו ר"ח, פורים) בבית האבל, מותר להביא ס"ת מבית הכנסת לבית האבל ולאחר מכן להחזירו לבית הכנסת? תשובה: אין להביא ס"ת לבית האבל בשביל קריאה אחת משום דהוי בזיון וזלזול בכבוד הס"ת, אך אם מביאים את הס"ת וקוראים בו שלוש פעמים בבית האבל מותר כי אז נחשב הדבר כקביעת [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

ספר תורה שנפל, בחלום ובמציאות

שאלה: אדם חלם שנפל ספר תורה, האם צריך להתענות? אדם שראה במציאות ספר תורה שנפל, האם צריך להתענות? תשובה: אם אדם ראה בחלום ס"ת שנפל, אינו צריך להתענות. אדם שראה במציאות בבית הכנסת ס"ת שנפל, צריך להתענות. מקורות: בחלום שו"ע או"ח סימן רפ"ח סעיף ה': ...והעולם אומרים שנמצא בספרים קדמונים שעל שלשה חלומות מתענים בשבת, [...]

By | נובמבר 17th, 2013|יורה דעה|0 Comments

חיוב מזוזה למתארח בבית גוי

שאלה: מי שגר כאורח בביתו של גוי לתקופה ארוכה. האם חייב לקבוע מזוזה בפתח החדר? תשובה: למרות שגרים בבית של גוי חייב להניח מזוזה בפתח החדר, במיוחד אם גר שם יותר מחודש ימים. אבל כאשר הוא יעזוב את הדירה יקח את המזוזה ובתנאי שהבעלים הגוי לא יכעס עליו. מקורות: בשאלה זו יש כמה נושאים לדיון: [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

הורים שרוצים לכבד בנם

שאלה: הורים שמעונינים לכבד את בנם האם מותר לבן לקבל מהן או לסרב? תשובה: אם האב עומד על כך שרוצה לשרת ולכבד את בנו במקום שיודעים ומכירים שזה אביו לבן מותר לקבל ממנו, אך יזהר לא לבקש כבוד בפני אנשים רבים כי ע"י כך יגרום שאחרים ילמדו מכך. דין מקורות: כיבוד הבן על ידי הוריו [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

דברים שבן אינו חייב לשמוע בקול הוריו

שאלה: 1. האם אדם שאביו אינו רוצה שיעסוק במקצוע הנגרות משום שהדבר מבזה אותו, האם חייב לשמוע לו מדין כיבוד אב? 2. האם אדם שאביו אינו רוצה שישא אשה פלונית משום שבאה ממשפחה עניה, האם חייב לשמוע לו? תשובה: בשני המקרים אינו חייב לשמוע לאביו, כיון שחייב בכיבוד אב רק אם עושה דברים שמכבדים את [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מניעת הריון לזוג צעיר

שאלה: האם בני זוג שרוצים להינשא אבל ההורים תולים את תמיכתם בבני הזוג שכך שבמשך שנות הלימודים באוניברסיטה לא יוולדו להם ילדים. ההורים שאינם שומרי תורה ומצוות מנמקים את דרישתם מחשש מגירושים, ובמיוחד שלאחרונה זוגות רבים מתגרשים, ולדעתם יש תועלת לזוג שיחכו שנה שנתיים עד שיוולדו להם ילדים ובינתיים יכירו זה את זו יותר טוב. [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

ברכת המצוות על מצות עונה

שאלה: מדוע לא תיקנו ברכת המצוות על מצות עונה? וכן מדוע לאחר תשמיש לא תקנו ברכת "אשר יצר"? דין במקורות: עיין בשו"ע אהע"ז סימן ס"ט סעיף ב': "אלו הן העשרה דברים מזונותיה וכסותה ועונתה...". ועיין שם ב"חלקת מחוקק" ס"ק ג': "לדעת הרמב"ם כל השלשה הן מן התורה ובמ"מ שחילק בין מזונות לכסות והרא"ש (פרק שני [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

בענין זחילה שאינה ניכרת במקוה

שאלה: מקוה שהוצאו מימיו על ידי מכונת שאיבה במשך כל הלילה המים והופעל בטעות כאשר טבלו נשים כך שבבוקר מצאו שאין שם 40 סאה, האם צריך לקרא לאותן נשים לחזור ולטבול? תשובה: יש לקרוא לכל הנשים שטבלו אמש לטבול פעם נוספת, (אף על פי ששהו באותו לילה עם בעליהם), כיון שעל ידי הוצאת המים במשאיבה [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

זמן טבילה בליל שבת

שאלה: אשה הטובלת לטהרתה בליל שבת מתי עדיף שתטבול בצאת הכוכבים או בשקיעת החמה? תשובה: המנהג הפשוט הוא לטבול בלילה אך אם מנהג המקום לטבול בשקיעה אין לשנות המנהג כי יש להם על מי לסמוך, אבל בשני המנהגים האלה האשה תבוא לביתה רק עד לאחר שתחשך ובמקום שאין מנהג, הנוהגת כמנהג הספרדים שרוצה לטבול בשקיעה [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מצות טבילה שהבעל הוא גוי

שאלה: אישה המתקרבת לקיום מצוות אך במצב הנוכחי היא גרה ביחד עם בעל גוי, ומעונינת כרגע לטבול במקוה לנידתה כדת כל נשי ישראל. האם אפשר להתיר לה לטבול? תשובה: לאשה הגרה עם בעל גוי יש איסור נידה שאינה טובלת. אך כדי לזרז את האשה לפרוש מבעלה הגוי אין להתיר לה לטבול, אלא משתדלים שתיפרד מבעלה [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

טבילת אשה המגובסת בידה ורוצה לטבול

שאלה: אשה שיש לה גבס על ידה, ורוצה לטבול לטהרתה, האם יכולה לטבול? תשובה: אם יכול לפרוש מאשתו, אין לאשה לטבול. אבל אם מדובר לזמן ארוך והזוג עדיין לא קיימו מצוות פריה ורביה או שלא יוכל להיות פרוש מאשתו זמן רב, מותר לאשה לטבול, והמים יכנסו לתוך הגבס, אבל אין לעטוף את הגבס בניילון. מקורות: [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

ביקור בגן הבהאים בחיפה

שאלה: א) האם מותר להיכנס לטיול בגן (המקיף את קברו של "מייסד אמונתם") של כת הבהאים בחיפה, המפורסם כאתר תיירות מיוחד? ב) האם מותר להשתתף בסעודה של חתונה בגן של כנסיה? תשובה: א) מותר להיכנס לגן הבהאים בחיפה כיון שאינו עשוי לכבוד ע"ז, אלא לכבוד מקום הקבר של מייסד דתם. ב) מותר להגיע ולהיות נוכח [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

הפשרת בשר לפני מליחתו במיקרוגל

שאלה: האם מותר להפשיר בשר קפוא שלא הוכשר במיקרוגל כדי למולחו? תשובה: אסור להפשיר את הבשר הקפוא במיקרוגל, משום דהוי כדם שבישלו דאסור, כיון שמכשיר המיקרוגל מוציא את לחות הבשר, וזה גורם לחימום הבשר עד כדי יד סולדת בו. מקורות: עיין בשו"ע יו”ד סימן ס"ט סעיף י"א: "בשר שנתבשל בלא מליחה צריך שיהיה בתבשיל ששים [...]

By | נובמבר 12th, 2013|יורה דעה|0 Comments

גילוי לב בקריעה

הרב שלמה פישמן שאלה אדם שרח"ל נפטר אחד מהוריו ובשעת חימום קרע רק כשיעור טפח בלא שיתגלה לבו, ואחר ז' אחר שכבר פשט את הבגד שקרע בו נזכר שלא גילה לבו, האם צריך לקרוע שוב. תשובה המחבר והפוסקים אחריו הביאו את שיעור הקריעה אבל לא כתבו במפורש אם שיעור זה מעכב, ולכאורה כיון שנקטו את [...]

By | נובמבר 4th, 2013|יורה דעה|0 Comments

דין איפור קבוע

הרב אילן חדד נכתב לע"נ יואל (משו) ז"ל חדד בן מרסל תבדל"א שאלה בשנים האחרונות התפתחה תופעה של איפור קבוע. איפור זה נעשה על ידי החדרת פיגמנטים של צבע לשכבה העליונה של העור, על מנת לצייר גבות, ריסים וכו'. איפור זה אינו קבוע לעולם, אלא מחזיק מספר שנים. יש לעיין האם פעולה זו מותרת, או [...]

By | נובמבר 4th, 2013|יורה דעה|0 Comments

ניתוחים קוסמטיים

הרב אלעד זמיר שאלה האם מותר לגברים לעבור ניתוחים קוסמטיים, למטרת שיפור המראה או למטרה רפואית? תשובה השאלה נוגעת לארבעה נידונים הלכתיים: א. איסור 'לא ילבש' ב. חובל בעצמו ג. מקום סכנה ד.התערבות בבריאה. א. לא ילבש גבר שמלת אשה כתבו בגמ' (נזיר נח:) לאסור לאיש להעביר שער בית השחי ובית הערווה משום איסור 'לא [...]

By | נובמבר 4th, 2013|יורה דעה|0 Comments

ישיבה מעורבת של נשים וגברים

הרה"ג יחיאל מיכל כ"ץ שליט"א, רבה הראשי של נשר לכבוד מנכ"ל מוסדות אריאל הרה"ג ד. טבצניק שליט"א ירושלים שלום וברכה לשאלת כב' בדבר ישיבה מעורבת של נשים וגברים בסעודות משפחתיות, קהילתיות וכו'. המקור לאיסור במסכת סוכה (נא א): "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו [...]

By | נובמבר 4th, 2013|יורה דעה|0 Comments

דמי אתרוג שביעית בהבלעה

הרה"ג בניהו מחפוד שליט"א, דיין בבית הדין לממונות "אריאל" וראש בית המדרש לשחיטה "אריאל" נכתב לע"נ זכריה בן שמעה כלף ז"ל נלב"ע כ"ח שבט ה'תשס"ז שאלה האם סוחר אתרוגים רשאי למכור אתרוג למצוה מפירות שביעית במחירו היקר כפי שמצוי בין סוחרי האתרוגים בערב חג הסוכות? האם ניתן לחלק בין מחיר שווי הפרי לאכילה לבין מחיר [...]

By | נובמבר 4th, 2013|יורה דעה|0 Comments

הנצחת שם

הרה"ג יגאל צפירה שליט"א, ר"מ מחלקת דיינות בית אריאל שאלה: אדם תרם מגרש וכן סייע בממון לבניית בניין למטרת מכון מחקר תורני. לאחר מות התורם הונצח שמו בחזית הבנין ע"י ראשי המכון. לאחר זמן, עקב קשיי תקציב, נמכר המגרש והבנין. בדעת הקונים להקים ישיבה במקום, וכן בדעתם להנציח שמות אחרים בחזית הבנין. ויש לדון, האם [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|יורה דעה|0 Comments

מכשיר טיגון

הרה"ג דוד טבצ'ניק שליט"א, רבה הראשי של מקסיקו לשעבר מנכ"ל מוסדות אריאל לכבוד שלום וברכה מירושלים עיה"ק בדבר שאלתך על אותם חיילים המקפידים לאכול חלק למהדרין, והואיל והאוכל עבורם מטוגן, אמנם בנפרד, אבל במכשיר טיגון בו מטגנים את האוכל בכשרות רגילה, והואיל והטכנולוגיה של המכשיר מאפשרת שימוש רב פעמי בשמן ולכן לא מחליפים אותו, נשאלת [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|יורה דעה|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב