שמיטה

שאלות ותשובות בנושא שמיטה

מצות הספירה בשביעית וביובל

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. מצות הספירה בשבת בראשית ב. שמיטה תלויה במנין ג. תלות השמיטה ביובל ד. דעת הראב"ד: אין מנין לשמיטין בזה"ז ה. קדושת השמיטה - קדושה טבעית שאינה תלווה במנין א. מצות הספירה בשבת בראשית שלש שבתות הן: שבת-בראשית ; שבת-הארץ ; ושבת-השמיטות, היא שנת היובל. בכולן נוהגת מצות ספירה ומנין. [...]

By | אוקטובר 24th, 2013|שמיטה|סגור לתגובות על מצות הספירה בשביעית וביובל

מניית שמיטה ויובל

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. מניית ימי השבוע לשבת ב. מניית שמיטה ויובל ג. מנין בי"ד וחישוב אובייקטיבי ד. סיכום א. מניית ימי השבוע לשבת הרמב"ם בספר המצוות מ"ע קנג, במצוה העוסקת בענין "קידוש החודש", שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, מבחין בין מצוה המוטלת על היחיד לבין מצוה המוטלת על הציבור, באמרו: "הוא [...]

By | אוקטובר 24th, 2013|שמיטה|סגור לתגובות על מניית שמיטה ויובל

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב