שאלות ותשובות בנושא שבת

לקיחת אקמול בשבת

שאלה:מי שראשו כואב, האם מותר לו לקחת כדור אקמול בשבת? תשובה: בגמרא שבת מובא: "בהמה שאחזה דם אין מעמידין אותה [...]

לימוד למבחן בשבת

שאלה: האם מותר להתכונן לבחינה בשבת? והאם יש הבדל אם הבחינה היא במקצועות הקודש או החול? תשובה: המשנה בשבת אומרת: [...]

ייבוש מעיל רטוב בשבת

שאלה:האם אפשר וכיצד, לייבש מעיל שנרטב בגשם, בשבת? תשובה: במשנה שבת מובא: "מי שנשרו כליו בדרך מים… שוטחן בחמה אבל [...]

חלה קפואה ללחם משנה

שאלה: האם אפשר להשתמש ללחם משנה בחלה קפואה? תשובה: יש לדון בשאלה זו משתי נקודות: א. מצד מוקצה, האם חלה [...]

חימום אוכל בשבת – חלק ב’

כפי שהזכרנו, מותר לחמם אוכל בשבת, אם הוא מבושל כל צורכו, בתנאי שיהיה יבש אפילו נתקרר לגמרי. ובלח, לספרדים צריך [...]

חימום אוכל קר בשבת – חלק א’

שאלה: האם אפשר לחמם אוכל קר בשבת? תשובה: חימום אוכל בשבת מותנה בכמה תנאים: א. האוכל צריך להיות מבושל. במשנה [...]

חילול שבת על ידי קטן

שאלה: האם אפשר לקרב תינוק למפסק חשמל כדי שישחק בו וידליק או יכבה את האור, בשעת צורך לכך, בשבת? תשובה: [...]

התעמלות בשבת

שאלה: האם מותר להתאמן בשבת במכשירי כושר? תשובה: דין זה מורכב משני דינים: א. כבוד השבת: בגמרא בשבת (קיג ע"א) [...]

השתמשות בעץ בשבת

שאלה: א. בית הבנוי על עץ האם מותר לעלות אליו בשבת. ב. ערסל שתלוי בין שני עצים האם מותר להתנדנד [...]

הכנת תה בשבת

שאלה: האם אפשר להכין בשבת תה משקית חדשה בכלי שלישי? תשובה: הגמרא בשבת מביאה שכלי שני אינו מבשל. אולם ביראים [...]

הכנת קרח בשבת

שאלה: האם מותר להכין קוביות קרח בשבת, לשם שימוש בהם בשבת? תשובה: יש לדון בשאלתנו מכמה כיוונים: א. בונה. ב. [...]

שטיפת כלים בשבת

שאלה: האם מותר לשטוף כלים בשבת? תשובה: במסכת שבת מובאת ברייתא בזו הלשון: "קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן [...]

הבדלה ללא יין

שאלה: כשאין יין האם אפשר לעשות הבדלה על מים עם מיץ ממותק? תשובה: בגמרא פסחים (קז עא) מובא סיפור על [...]

דיבור והכנה מקודש לחול

שאלה: האם אני, כעורך של "לבניין אריאל" יכול לקבל בקשות לכתיבת כתבות (כגון: פינת השכויעך, התשובה לחידה, וכו') בשבת? תשובה: [...]

גרעיני אג’ו (או גוגו – גרעיני המשמש)

שאלה: א. האם מותר לשחק באג'ו, של משמש מאוצר בית דין? ב. האם מותר לשחק באג'ו בשבת, והאם יש הבדל [...]

בניה בבחול בשבת

שאלה: האם מותר לבנות בחול בשבת? תשובה: בשאלה זו ישנן כמה בעיות: א. מוקצה ב. בונה. א. חול אינו כלי [...]

בישול אחר צליה

שאלה: האם יש בישול אחר צלי ואפיה, ולהיפך, בשבת? תשובה: בגמרא בפסחים מובאת ברייתא: "בשלו (לקורבן הפסח) ואחר כך צלאו, [...]

אכילה בשקיעה במוצאי שבת

שאלה: האם מותר לאכול כאשר מגיע זמן השקיעה של מוצאי שבת? תשובה: הגמרא בפסחים, מביאה שכאשר מגיע חשכה של מוצאי [...]

אופן המחאה על חילול שבת

שאלה: כיצד עלי לנהוג למראה חרדים המוחים על חילול שבת, בצעקות גידופים, חסימת כבישים בגדרות פיחם וכדומה למחות ולעודדו לשתוק? [...]

מונופול בשבת

שאלה: האם מותר לשחק בשבת במשחק שיש בו כסף כ"מונופול"? תשובה: יש לדון בשתי נקודות: א. מצד עצם המשחק בשבת. [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב