טלפון ליצירת קשר: 02-6416166|info@mosdot-ariel.org.il

שאלות ותשובות בנושא שבת

זמן סעודה שלישית

שאלה: עד מתי מותר להתחיל לאכול סעודה שלישית? תשובה: הגמרא בפסחים אומרת שכל שהחל סעודתו לפני חשכה (של מוצ"ש), אינו [...]

שנים מקרא אחד תרגום

שאלה: מהו מקור ופרטי הדין 'שנים מקרא ואחד תרגום'? תשובה: בגמרא ברכות מובא: "אמר רב יהודה אמר רב אמי: לעולם [...]

שימוש בקולר ובמקרר בשבת

שאלה: האם מותר להשתמש במתקן למים קרים (קולר) בשבת? תשובה: באחרוני זמננו דנו באריכות בנושא פתיחת מקרר בשבת, משום שעם [...]

רשויות שבת

שאלה: מהו "העירוב" שנוהגים בו כיום, וכיצד הוא מתיר טלטול ברשות הרבים? תשובה: לצורך הבנת היתר העירוב, יש להקדים כמה [...]

רחיצה בשבת על גבי קרקע

שאלה: כיצד יש ליטול ידים במחנה בשבת? והאם מותר להתרחץ בכל הגוף בשבת? תשובה: יש לדון ב שתי נקודות: א. [...]

קשר בשבת

שאלה: אני מדריך בסניף האם מותר לי לקשור את קצות העניבה בקשר כפול (כשברור לי שהקשר לא יאריך ימים...)? תשובה: [...]

קריעת אותיות בשבת

שאלה: האם מותר לקרוע בשבת שקית שכתובות עליה אותיות? תשובה: בשאלה זו יש בעצם שתי נקודות לבירור: א. עצם הקריעה. [...]

קידוש ולחם משנה בסעודה שלישית

שאלה: האם צריך לקדש ולבצוע על שתי כיכרות (לחם משנה) בסעודה שלישית? תשובה: בגמרא בפסחים נאמר: "זכור את יום השבת [...]

קורקינט בשבת

שאלה: האם מותר לרכב על קורקינט בשבת? תשובה: ראשית נזכיר דיון הפוסקים לגבי אופנים, ונראה האם אותם דברים תקפים גם [...]

צחצוח שיניים בשבת

שאלה: האם אפשר לצחצח שינים בשבת ובמה? תשובה: מספר בעיות העלו בקשר לשאלה זו: א. איסור ממרח. ב. נולד. ג. [...]

פתיחת בקבוקים בשבת

שאלה:האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת? תשובה: בשאלה זו עלינו לדון בשתי נקודות: א. האם יש בפעולת פתיחת הבקבוק משום סותר. [...]

עמידה בשירת הים ועשרת הדברות

שאלה: האם יש מקום לעמוד בשעת קריאת שירת הים ועשרת הדברות? תשובה: בגמרא בברכות הובא, ביקשו חז"ל לתקן אמירת עשרת [...]

עירוב – צורת הפתח

צורת הפתח (צוה"פ): כאמור, כדי שמקום יחשב כרשות היחיד (רה"י), צריך שיהיה בו שטח של לפחות 4 על 4 טפחים, [...]

עירוב שנקרע בשבת

שאלה: עירוב של מחנה קיץ שנקרע בשבת, כיצד יש לנהוג? תשובה: בשו"ע הביא דין מחיצה שנעשית בשבת. מחיצה זו כשרה, [...]

מתנה בשבת

שאלה: האם מותר לתת מתנה לבר מצווה בשבת? והאם מותר לחלק פרסים, בחידון שנערך בפעולת שבת? תשובה: מקח וממכר (קניה [...]

משחק בכדור בשבת

שאלה:כיצד יש להתייחס למשחקי כדור בשבת? תשובה: יש לדון בשאלתנו מכמה נקודות מבט: א. עצם המשחק והריצה בשבת. ב. האם [...]

מלאכה ואכילה לפני הבדלה

שאלה:כיצד יוצאת שבת? תשובה: שבת יוצאת עם צאת הכוכבים, אך אנו מוסיפים מהחול לקודש אחרי יציאת שבת, כפי המופיע בלוחות. [...]

מיון משחקים בשבת

שאלה:האם אפשר לסדר משחקים, לפי צבע גודל ומין בשבת? תשובה: אחת מל"ט מלאכות בשבת הוא מלאכת בורר. ובראשונים נחלק בהבנת [...]

מחיאות כפים ותיפוף בשבת

שאלה: האם מותר לתופף בשבת, וכיצד? תשובה: במשנה בביצה כתוב: "ואלו הן משום שבות… ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין…". [...]

מונופול בשבת

שאלה: האם מותר לשחק בשבת במשחק שיש בו כסף כ"מונופול"? תשובה: יש לדון בשתי נקודות: א. מצד עצם המשחק בשבת. [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב