אורח חיים – תפילה – ברכות

//אורח חיים - תפילה - ברכות

שאלות ותשובות בנושא אורח חיים

קביעת הזמנים בהלכה

הרה"ג מרדכי בן שושן, ראש המחלקה הצרפתית ב"אריאל" מדורי דורות, ומאז היות האדם עלי אדמות, נקבעו זמנים לפעולותיו של האדם בעבודתו ובעמלו, ככתוב : "תזרח השמש יאספון וגו' יצא אדם לפעולו ולעבודתו עדי ערב" (תהילים קד,כג). האדם היה עובד בשדות בחריש ובקציר בלי לאות כדי להתפרנס מיגיע כפיו ובזיעת אפו, כגזרת הבורא עליו. היות והוצרך [...]

למעמדן של חומרות וקולות בהלכה

הרה"ג ברוך יעקובוביץ, בוגר בית המדרש ב"אריאל" שאלה האם שייך לברך "וציוונו" על תיקון לקולא ? תשובה שיטת הרמב"ם בברכת עירובי תחומין הרמב"ם סוף פרק שישי מהלכות עירובין הלכה כ"ד פסק: " כשם שמברכין על עירובי חצרות ושיתופי מבואות כך מברכין על עירובי תחומין". והקשה עליו הראב"ד: "א"א היכן ציונו לערב בתחומין ?......הא קולא נפקא [...]

By | octobre 27th, 2013|אורח חיים - תפילה - ברכות|Commentaires fermés sur למעמדן של חומרות וקולות בהלכה

חציצה בתפילין של ראש

הרב יוסף רוזנברג, חבר בבית המדרש ב »אריאל » שאלה האם השתלת שיער על ראש גבר מהווה חציצה לגבי תפילין של ראש? כיום יש ניתוחים המאפשרים להשתיל שיער טבעי במקום בו הקריחו השיערות. ההשתלה נעשית משערותיו של האדם עצמו מאחורי הראש בו השיער אינו מקריח בד”כ. מאחר ואין זה מקום גידולם הטבעי של השיערות יש לחשוש שמא שיערות אלו חוצצים בין תפילין של ראש לבין בשרו. […]

By | octobre 27th, 2013|אורח חיים - תפילה - ברכות|Commentaires fermés sur חציצה בתפילין של ראש

נשיאת כפיים ע »י כהנים לוחמי מלחמות ישראל

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. הקדמה: שאלה בתנאי קרב ב. כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו - פסול או חומרא ג. האם הפסול הוא גם בשוגג ולאחר שעשה תשובה 1. דעח הרמב"ם 2. דעת הראבי"ה 3. ההורג באונס 4. כשעשה תשובה 5. סיכום הדעות ד. כשרות כהן שהמית אדם לעבודה במקדש ה. [...]

By | octobre 24th, 2013|אורח חיים - תפילה - ברכות, מדינה והלכה|Commentaires fermés sur נשיאת כפיים ע »י כהנים לוחמי מלחמות ישראל

זמן פורים בספסופה

הרב שאר ישוב כהן ראשי פרקים א. ספסופה סמוכה לגוש-חלב ב. מעמדה של גוש-חלב ג. סמוך ונראה לכרך של נוכרים ד. העדר עשרה בטלנים בגוש-חלב ה. ההבחנה בין סמוך לבין מחובר ו. מסקנה: מעיקר הדין ולחומרא א. ספסופה סמוכה לגוש-חלב המושב ספסופה שוכן בין מירון לבין גוש-חלב. המרחק מספסופה לגוש-חלב הוא פחות ממיל (כחצי ק"מ). [...]

By | octobre 24th, 2013|אורח חיים - תפילה - ברכות|Commentaires fermés sur זמן פורים בספסופה

ברכת כהנים בזמן הזה בחיפה ובצפון הארץ

הרב שאר ישוב כהן ראשי פרקים א. החובה לברך בכל יום ב. אם נוהגת המצוה מן התורה בזה"ז ג. אם ומתי מבטל הכהן מ"ע כשאינו מברך ד. מנהג הגולה שלא לברך כל יום וטעמיו 1. אם צריך טבילה 2. חוסר שמחה מחמת טרדות 3. טורח צבור 4. ייחוס כהונה 5. טהרה 6. דעת הגר"א 7. [...]

By | octobre 24th, 2013|אורח חיים - תפילה - ברכות|Commentaires fermés sur ברכת כהנים בזמן הזה בחיפה ובצפון הארץ

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב