שאלות ותשובות בנושא אורח חיים

החלפת ספר תורה לאחר הוצאתו

שאלה: כאשר הוציאו ספר תורה מהארון נתגלה שבטעות הוציאו ספר שאינו גלול לפרשה, האם מותר להחזירו לארון, כדי לקחת את [...]

הזכרת ושאלת גשמים

הגמרא בברכות אומרת: "מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין בברכת השנים". הזכרת הגשמים הינה שבח הקב"ה על כך שמוריד גשמים [...]

הוצאת הספר הלא נכון מהארון

שאלה: כאשר הוציאו ספר תורה מהארון נתגלה שבטעות הוציאו ספר שאינו גלול לפרשה, האם מותר להחזירו לארון, כדי לקחת את [...]

דיבור בשעת התפילה

שאלה: האם ומתי מותר לדבר בזמן התפילה? תשובה: ראשית יש להבין מהותה של תפילה, ועניינו של בית הכנסת שאליו באים [...]

הקראת ברכת כהנים לכהנים

שאלה: מדוע מקריא שליח הציבור את ברכת הכהנים לכהנים? תשובה: בספרי כתוב "תנא – 'אמור להם' מכאן שהחזן אומר להם [...]

בקשות פרטיות בשמונה עשרה

שאלה: האם מותר לבקש בקשות פרטיות בתפילת שמונה עשרה, והיכן? תשובה:תפילת שמונה עשרה (ובתוספת ברכת 'ולמלשינים' יש תשע עשרה ברכות) [...]

שהחיינו על פרי חדש

שאלה: האם צריך לברך שהחיינו על פרי חדש, ומתי מברכים? תשובה: לעצם ברכת שהחיינו על פרות מובא בגמרא, שברכה זו [...]

קביעת סעודה בפת הבאה בכיסנין

פת הבא בכסנין, אם קובע עליה סעודה, חוזר דינה להיות כמו לחם בכל פרטיו: נטילת ידיים, המוציא וברכת המזון. וכך [...]

פת הבאה בכיסנין

יש, ואף שגרעיני הדגן נטחנו- נעשו עסה ונאפו. על כל פנים אין ברכתם המוציא אלא בורא מיני מזונות. ברכת המוציא [...]

סדר ברכת הפירות

שאלה: נוהגים לאכול בט"ו בשבט מפרי העץ והאדמה, כיצד יש לברך על צלחת הפירות הכוללת תמרים, צימוקים, שזיפים ובננה? תשובה: [...]

יין בברכת המזון

שאלה: האם צריכים כוס של יין לברכת המזון? תשובה: בגמרא פסחים (קה' ע"ב) מובאת בריתא: "תניא הנכנס לביתו במוצאי שבת [...]

חמשת מיני דגן

חמשת מיני דגן נכללים בפרי האדמה, ולכן על אכילתם בצורתם הטבעית מברכים בורא פרי האדמה. אולם, יש והדגן מתעלה וברכתו [...]

ברכת התורה

בגמרא ברכות "מניין לברכת התורה מלפניה מן התורה דכתיב כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" ופרש רש"י כאשר שם [...]

ברכת התורה במקום מוטעה

שאלה: עולה לתורה שבירך ולפני שהחל בעל הקורא לקרוא התברר כי הראו לו בטעות מקום אחר ולא את המקום בו [...]

ברכות התורה

בגמרא ברכות: "מניין לברכת התורה מלפניה מן התורה דכתיב כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" ופרש רש"י כאשר שם [...]

ברכות הנהנין

נדון בברכת בורא פרי העץ. כפי שהוזכר, ככל שהדבר עליו אנו מברכים מבורר יותר- ברכתו משתנה. ולכן פרי עץ שהוא [...]

ברכות הנהנין

נדון בברכת 'בורא פרי האדמה'. ברכת שהכל הינה ברכה כללית, אך ככל שהדבר עליו אנו מברכים מבורר יותר, ברכתו משתנה. [...]

ברכות הנהנין

יש להקדים הקדמה כללית לענין ברכות הנהנין, ברכות אלו מתחלקות לכמה סוגים. א. 'שהכל' – ברכה זו נאמרת על אכילת [...]

ברכה על מרק ירקות

שאלה: כיצד יש לברך על מרק ירקות ושקדי מרק? תשובה: לכאורה יש בשאלתנו שלוש ברכות: מזונות – על שקדי מרק, [...]

ברכה על מים

שאלה: האם וכיצד יש לברך על מים קרים ועל סודה? תשובה: מובא במשנה בברכות (מד.): "השותה מים לצמאו מברך שהכל [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב