טלפון ליצירת קשר: 02-6416166|info@mosdot-ariel.org.il

שאלות ותשובות בנושא אורח חיים

ציצית בצעיף

שאלה: האם צעיף שכנפותיו מרובעות חייב בציצית? תשובה: כתוב בתורה: "ויאמר ה' אל משה דבר אל בני יראל ואמרת אליהם [...]

נטילת ידים כנגד בית הכסא

שאלה: בבית הספר שלי ראיתי ילדים שסוגרים את דלת השירותים כשהם נוטלים ידיים. האם כך צריך לנהוג? תשובה: יש לחלק [...]

מנהג המקום

שאלה: בבית הכנסת בוסטון בשכונתנו, אין אומרים "תחנון" במנחה. כיצד יש לנהוג כאשר מתפללים שם אלו שאומרים "תחנון" במנחה? תשובה: [...]

מים אחרונים

שאלה: האם יש חובה או צורך ליטול מים אחרונים לפני ברכת המזון. תשובה: בגמרא ברכות מובא: "והתקדשתם אלו מים ראשונים [...]

מחית עמלק בימינו

שאלה: האם יש משמעות למצוות מחית עמלק בימינו? תשובה: מחית זכר עמלק מופיע בתורה פעמיים. הפעם הראשונה בסוף פרשת בשלח [...]

לימוד תנ"ך ואמירת תהילים בלילה

שאלה: האם אפשר ללמוד תורה שבכתב בלילה? והאם מותר לומר תהילים בלילה? תשובה: ראשית יש להדגיש חשיבות הלימוד בלילה. התורה [...]

ביזוי אוכלים

שאלה: האם זריקת סוכריות בבר מצוה יש בה משום ביזוי אוכלים? תשובה: דעת שמואל, וכן נפסק להלכה, שעושה אדם כל [...]

תפילת שמונה עשרה לעמת קדושה- מה יעשה

שאלה: המאריך בתפילת שמונה עשרה, והחזן החל חזרת הש"ץ ומגיע לקדושה, כיצד ינהג? תשובה: הגמרא בברכות מביאה: "אמר רב הונא [...]

שתיה לפני תפילה

שאלה: במחנה חייבים לשתות הרבה כדי לא להתייבש. מה עושים בשבת כשהתפילה ארוכה ועדיין לא היה קידוש? תשובה: אסרו חז"ל [...]

שירה בחזרת הש"ץ

שאלה: בסניף אנו נוהגים לשיר חלק מחזרת הש"ץ, ולאחר מכן החזן חוזר על הקטע שהושר. האם יש לכך בסיס שהחזן [...]

עמידה בעשרת הדברות

שאלה: האם מותר והאם צריך לעמוד בזמן קריאת עשרת הדברות? תשובה: בגמרא בברכות מובא: "וקורין עשרת הדברות שמע והיה אם [...]

סיום תפילת שמונה עשרה

שאלה: כיצד יש לנהוג בסוף תפילת שמונה עשרה? תשובה: הגמרא ביומא אומרת: "אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיפסיע [...]

נטילת ידיים לפני תפילה

שאלה: האם יש צורך ליטול ידים, לפני התפילה? תשובה: כחלק מההכנות לתפילה יש צורך בידים נקיות. אמנם אנו נוטלים ידים [...]

מעבר לפני המתפלל- חלק ב'

שאלה: נתנה תשובה בשבוע שעבר, שהגומר תפילתו אסור לו לפסוע ג' פסיעות לאחריו, עד שזה יגמור תפילתו. האם יש מקרים [...]

ישיבה או מעבר לפני המתפלל- חלק א'

שאלה: האם מותר לשבת או לעבור לפני מי שמתפלל שמונה עשרה? תשובה: בגמרא ברכות (לא:) מובא: "אני האשה הנצבת עמכה [...]

זמן קריאת שמע ותפילת שחרית

שאלה: מהו זמן אמירת קריאת שמע של שחרית ושל תפילת שחרית? ומדוע יש מנינים אחר זמן תפילה? תשובה: א. זמן [...]

המאחר לתפילה – ד'

שאלה: מי שבא לבית הכנסת במנחה או ערבית, והצבור כבר נמצא בתפילת שמונה עשרה, כיצד ינהג? תשובה: בגמרא ברכות מובא: [...]

המאחר לתפילה – ג'

שאלה: כיצד יש לנהוג כאשר מאחרים ומגיעים לבית הכנסת כאשר הציבור נמצא בסוף פסוקי דזימרה? תשובה: פסוקי דזמרה נתקנו כשבח [...]

המאחר לתפילה – ב'

שאלה: הבא לבית הכנסת ומוצא שהציבור מתחיל תפילת שמונה עשרה כיצד עליו לנהוג? תשובה: בגמרא ברכות מובאת ברייתא: "ותיקין היו [...]

המאחר לתפילה – א'

שאלה: המאחר ומגיע לתפילה כאשר הציבור החל ברכת 'יוצר האור' ועדיין לא ברך ברכות השחר כיצד ינהג? תשובה: השו"ע כותב [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב