מדינה והלכה

שאלות ותשובות בנושא מדינה והלכה

כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים מבוא א. מסורת אגדה - מניעת כל השחתה ב. מלחמת רשות ומלחמת מצוה ג. קציצה לצורך המצור - שיטת הרמב"ן ד. ביאור שיטת הרמב"ם - לאו על אילנות ולאו כללי ה. כריתת אילנות במלחמת מואב 1. הסבר המדרש 2. הסבר הרמב"ם מבוא איסור כריתת אילנות-מאכל מפורש בתורה בפרשת שופטים (דברים [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|מדינה והלכה|0 Comments

מכירת נשק לגויים

הרב יעקב ורהפטיג ראשי פרקים א. טעם נוסף לאיסור: השחתת העולם ב. מדוע לא הסתפקו בטעם "לפני עיור"? ג. איסור לפנ"ע כלפי גוי הוא מדרבנן ד. מכירת נשק לגויים אסורה רק מדרבנן א. טעם נוסף לאיסור: השחתת העולם על התופעה שיצוא הנשק למדינות העולם הפך להיות ענף כלכלי חיוני למדינת ישראל עמד כבר הרב יעקב [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|מדינה והלכה|0 Comments

"לא תחנם" ומשמעותו בימינו

הרב יעקב ורהפטיג ראשי פרקים א. ארבעת איסורי "לא תחנם" ב. איסורי לא "תחנם" - מן התורה או מדרבנן ג. לא ל"חון" (חמלה, הצלה וריפוי) על אלו גויים חל האיסור ד. לא תתן להם חנייה בקרקע 1. על אלו גויים חל האיסור 2. היכן חל האיסור 3. יוצאים מכלל האיסור 4. הגדרת האיסור 5. הבעיות [...]

By | אוקטובר 27th, 2013|מדינה והלכה|0 Comments

נשיאת כפיים ע"י כהנים לוחמי מלחמות ישראל

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. הקדמה: שאלה בתנאי קרב ב. כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו - פסול או חומרא ג. האם הפסול הוא גם בשוגג ולאחר שעשה תשובה 1. דעח הרמב"ם 2. דעת הראבי"ה 3. ההורג באונס 4. כשעשה תשובה 5. סיכום הדעות ד. כשרות כהן שהמית אדם לעבודה במקדש ה. [...]

By | אוקטובר 24th, 2013|אורח חיים - תפילה - ברכות, מדינה והלכה|סגור לתגובות על נשיאת כפיים ע"י כהנים לוחמי מלחמות ישראל

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב