טלפון ליצירת קשר: 02-6416166|info@mosdot-ariel.org.il

שאלות ותשובות בנושא מדינה והלכה

כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים מבוא א. מסורת אגדה - מניעת כל השחתה ב. מלחמת רשות ומלחמת מצוה ג. קציצה [...]

מכירת נשק לגויים

הרב יעקב ורהפטיג ראשי פרקים א. טעם נוסף לאיסור: השחתת העולם ב. מדוע לא הסתפקו בטעם "לפני עיור"? ג. איסור [...]

"לא תחנם" ומשמעותו בימינו

הרב יעקב ורהפטיג ראשי פרקים א. ארבעת איסורי "לא תחנם" ב. איסורי לא "תחנם" - מן התורה או מדרבנן ג. [...]

נשיאת כפיים ע"י כהנים לוחמי מלחמות ישראל

הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. הקדמה: שאלה בתנאי קרב ב. כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו - [...]

By |20:44|סגור לתגובות על נשיאת כפיים ע"י כהנים לוחמי מלחמות ישראל

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב