שאלות ותשובות בנושא חושן משפט

תנאי ושיור בהסכמים

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. העצה למחברים לשייר או להתנות על זכות העתקה ב. שיור בגוף הקסטה לענין [...]

תוקפה המשפטי של הבטחה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. נשבע לתת לחבירו דבר - אם יורש מקבל 1. חידושו של קצוה"ח - [...]

תוקף ההתחייבות למכור ב »זכרון-דברים »

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. קנין "אתן" ב. התחייבות לעומת "אתן" - שעבוד גופו ונכסיו ג. קנין "אתן" [...]

שכר עבור עבודה שנכשלה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. שומר שכר שנאנס - זכאי לשכרו ב. פועל שנאנס - זכאי לשכרו ג. [...]

שומר חפץ שאינו של המפקיד

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. השאלה ב. חיובי שומרים או התחייבות 1. אין חיובי שומרים שלא לבעלים 2. [...]

שאלות שונות בעניני חברה ומשפט

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. נזילת מים - על חשבון המשכיר או השוכר? 1. השאלה 2. אין אלו [...]

צו לקיום צוואה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. החשש שמא היה המצווה שוטה 1. טוענים ליורשים 2. טענת ברי ע"י אחר [...]

נזקי אש בכירה שאולה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. "אדם מועד לעולם" בנזקי אש ב. שואל נכנס תחת הבעלים לחיוב אש ג. [...]

מזיק דבר שיש לו ערך אישי רק לבעליו

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים הצגת הבעיה א. אם גט נחשב "גופו ממון" - דעת רעק"א וחת"ס 1. "אין [...]

ירושת הבת

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים הצגת הבעיה א. הקנאת הבן חלק לבת - האם נחשב בימינו כאנוס? ב. הצורך [...]

חפץ שאול שניזוק במהלך המלאכה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. שואל שעבד עבור המשאיל 1. אומן שקלקל לעומת שואל שקלקל 2. מחילה - [...]

זכות שימוש בכוורת ליד פרדס

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. אם בעל הפרדס מוחה בבעל הכוורת ב. פטור בעל הדבורים מדין מזיק ג. [...]

העתקה מקסטה ללא רשות הבעלים

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים הצגת השאלה א. המעביר על דעת בעה"ב נקרא גזלן לר' מאיר - שיור ולא [...]

דמי נזק ששולמו לדיירים שהתחלפו

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. השאלה ב. האם מועיל יאוש בחוב של תשלומי נזק? ג. מדוע כשבאיסורא בא [...]

דיני נזיקין בהפלות מלאכותיות

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. חיוב בדמי ולדות - מזיק ממון הבעל או הורג נפש ב. אם מזיק [...]

גידול בהמה דקה בישוב מרוחק

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל ב. השתנות הדין בימינו ג. מחילת בעלי [...]

אחריות בהובלה

הרב זלמן נחמיה גולדברג ראשי פרקים א. פטור הקונה בטרם עשה מעשה קנין ב. אחריות מצד שליחות 1. המוביל הוא [...]

מורה שהעמותה לא כיבדה את התחייבותה כלפיו

הרב דוד בדיל ראשי פרקים • תיאור העובדא • חלק משכר הפעולה • מבטל כיסו של חבירו • בריוח ברור [...]

קדימה בצדקה

הרב יגאל צפירה המפריש מכספו לצרכי צדקה ויש לפניו בקשות לתרום לצורך בית תמחוי ולצורך אחזקת תלמידי חכמים העמלים בתורה. [...]

קבלת תרומה מאישה ללא ברור על מקורה

הרב שלמה פישמן שאלה אשה המתקשרת לועד הרבנים ורוצה לתרום סכום נכבד, האם צריכים לברר את מצבה האישי והכספי לפני [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב