חושן משפט

שאלות ותשובות בנושא חושן משפט

פניה לחברות גבייה לביצוע פסק דין

הרה"ג יאיר לרנר שליט"א חבר בית הדין לממונות "אריאל", חבר בית הדין לממונות המועצה הדתית שאלה: אדם התובע את חברו בבית הדין לממונות, ולאחר דין ודברים הוציא בית הדין פסק דין המחייב את הנתבע לשלם לתובע סכום כסף גדול. התובע ביקש לקיים את פסק הדין, אך הנתבע מתחמק ממנו ואף התבטא שאינו מתכונן לקיים את [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

חיוב בנזיקין שנגרמו ע"י פועל בניין

הרה"ג ישראל שחור שליט"א, דיין בבית הדין לממונות "אריאל" שאלה: בעה"ב הזמין קבלן לצורך עבודות שיפוץ בביתו. אחד מהפועלים של הקבלן הזיק לדייר אחר בבניין, בכך שנשבר גג האזבסט במרפסת של השכן. מה הדין במקרה זה, מי חייב לשלם את הנזק? האם בעה"ב מזמין העבודה או הקבלן שאחראי על פועליו? ושמא הפועל עצמו שחייב להיות [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

לווה הטוען כי אינו יכול להחזיר הלוואתו

באור דין מסדרין לבעל חוב הרה"ג אליהו שלזינגר שליט"א הרב הפוסק במועה"ד ירושלים, אב"ד לבורריות ודיני ממונות "אריאל", רב שכונת גילה שאלה: ביושבי על מדין כאב"ד בבית הדין לממונות ע"י מוסדות "אריאל" בנשיאות הגרש"י כהן שליט"א והגרז"נ גולדברג שליט"א, מרבים להגיע בעלי דינים שהאחד הוא המלווה והשני הוא הלווה, כשהתובע המלווה טענתו בפיו כי הנתבע [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

פיצויי פיטורין

הרה"ג יגאל צפירה שליט"א, ר"מ מחלקת דיינות בית אריאל שאלה: עובד שפוטר ממקום עבודתו, האם יש על המעביד חיוב לשלם לעובד פיצוי על פי כללי חוק פיצויי פיטורין? תשובה: א. מצוות הענקה מצוות עשה על האדון להעניק לעבד עברי היוצא ממנו לחירות, שנאמר (דברים טו יג) "וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

בעניין צוואה וייפוי כח

הרה"ג ר' יעקב ורהפטיג שליט"א ראש בית המדרש "משכן דוד – אריאל", רב קהילת "נווה נוף" הרנוף ירושלים שאלה: אשה בשם לובא נפטרה בלא זרע של קיימא. לאשה היו שני אחים ושתי אחיות שאף הם נפטרו כבר. האשה השאירה צוואה שבה היא הורישה כל רכושה רק לשני אחיה, אריה ויעקב ולאחותה רחל, בעוד שלאחותה שולמית [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

תשלומי נזקי אש ע"י חברת ביטוח

הרב ראמל צדוק, חבר בבית המדרש "אריאל" תיאור המקרה: כאשר חזרו משפחת כהן לביתם גילו לתדהמתם כי דירתם אפופה להבות אש. לאחר שכובתה השריפה התברר כי האש פרצה בחדר ההורים. משפחת כהן טענו שהשאירו מאוורר דולק בחדר ההורים. פרט לכך היו שאר מכשירי החשמל בבית במצב כבוי. הכיריים היו כבויים באותה עת. מקור השרפה אינו [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

תביעה בבית משפט אזרחי בארה"ב

הגאון הרב שאר ישוב הכהן שליט"א, נשיא מוסדות "אריאל", רבה הראשי של חיפה{ג.י.מ} לכבוד ידיד נפשי ידיד ה' וידיד כל בית ישראל הרה"ג מוה"ר יוסף פולק שליט"א אב"ד דקהלת בוסטון יצ"ו השלום והברכה ! השתדלתי להשיג את כת"ר טלפונית אך לצערי לא הצלחתי להשיגו. אח"כ נתברר לי שהיה זה סוף שבוע ארוך של חג העצמאות [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

תוספת שכר לאחר תחילת העבודה

הרב אלעד עלי שליט"א, חבר בבית המדרש ב"אריאל" שאלה: שרברב נשכר לבצע החלפה של כל הצנרת בבית. לפני תחילת העבודה סוכם מחיר העבודה מתחילתה ועד סיומה. לאחר שהתחיל בעבודה רוצה השרברב להעלות את מחיר העבודה משתי סיבות: א. לאחר פתיחת הרצפה התברר שהצנרת המוחלפת היא מסוג ישן ולהחליף אותה נדרש זמן עבודה רב יותר. ב. [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

קבע תור אצל רופא ולא הגיע, או הגיע וראה שטעה ברופא

הרב אליהו לביא, חבר בבית המדרש "אריאל"{מתמחה ברפואה אלטרנטיבית} שאלה: אדם קבע תור אצל רופא ולא הגיע לתורו שנקבע, האם חייב הוא בתשלום? ואם כן אז חייב בתשלום מלא או חלקי? ומה הדין אם קבע טיפול והגיע אך ראה שטעה ברופא? תשובה: כדי לעמוד ולברר את השאלה עלינו לעיין בדברי המשנה בבבא מציעא (עה, ב) [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

אי השלמת הקמת אתר אינטרנט / עבודה שכשלה

הרה"ג ד"ר איתמר ורהפטיג שליט"א, חוקר, מרצה,אוניברסיטת בר-אילן שאלה: לפנינו סכסוך עבודה. התובעים עשו שרות של הקמת אתר עבור חברת הנתבעת, חברה שעסקה בשרותים דתיים. התובעים טוענים שלא קבלו מלוא שכרם המוסכם. ואילו הנתבעת טוענת, שהתובעים לא ספקו את השרות המוסכם. הוברר לנו שאכן העבודה צלחה רק בחלקה, ועלתה השאלה, מה דינה של עבודה חלקית? [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

חוזה (למכירה או שכירות דירה) שיש בו קנס

הרה"ג יאיר לרנר שליט"א, דיין בבית הדין לממונות ב"אריאל", ובביה"ד של המועה"ד בירושלים שאלה: חוזים שעושים עורכי-דין, המצויים מאד בשוק הנדל"ן, שיש בהם סעיפים של קנס כמו במכירת דירה אם המוכר יאחר למסור את דירתו, יקנס על כל יום בסכום מסוים, או בשכירות דירה, אם השוכר יאחר את התשלומים, או לא יצא במועד מדירתו, יקנס [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

בעלות מקום החנייה

הרב סימון בן ציון, חבר בבית המדרש "אריאל" שאלה: ראובן ביקש רשות מבעל חניה שאין לו מכונית להחנות את מכוניתו בחניתו והלה הסכים.לאחר כחדשיים הגדיל לעשות בעל המכונית ואף בנה מיוזמתו גגון ע"מ להגן מהשמש או מהגשם ובעל החניה ראה ושתק. לאחר ארבע שנים קנה בעל החניה מכונית וביקש מראובן לפנות את מכוניתו ,להפתעתו של [...]

By | אוקטובר 30th, 2013|חושן משפט|0 Comments

המוכר דבר איסור דרבנן ואכלו הלוקח

הרב אילן חדד, חבר בבית המדרש "אריאל" שאלה: מעשה באדם שסעד במסעדה ואחר ששילם נודע לו שהאכילוהו איסור דרבנן וכעת תובע את כספו בחזרה. האם המוכר חייב להחזיר לו את כספו? ואם עדיין לא שילם, האם חייב לשלם? תשובה: במשנה במסכת בכורות דף לז. : "השוחט את הבכור (ומכר מבשרו- רש"י) ונודע שלא הראהו (לחכם-רש"י), [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|חושן משפט|סגור לתגובות על המוכר דבר איסור דרבנן ואכלו הלוקח

דינא דבר מצרא

הרה"ג מיכאל עמוס שליט"א, בוגר בית המדרש "אריאל", אב"ד בבית הדין הרבני נתניה, רב שכונות קרית מנחם עיר גנים ירושלים שאלה: {דיון שהתקיים בבית הדין הרבני נתניה} התובע והנתבע גרים בישוב ................ שבשומרון. חברת הבניה שו"פ (שיכון ופיתוח) – הוציאה מכרז למכירת כששים יחידות דיור קטנות הנמצאות בחלק "העירוני" של הישוב, דירות אלו נמצאות בקומה [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|חושן משפט|סגור לתגובות על דינא דבר מצרא

שינויים מבניים בבנין משותף

הרב יוחאי בן שושן, חבר בבית המדרש ב"אריאל" שאלה: האם רשאי שכן בבנין משותף לחלוק ביתו או להוסיף יחי"ד לצורך השכרה. תשובה: תנן (ב"ב נט:) "לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנה בחצר השותפין, בנה עליה ע"ג ביתו לא יפתחנה לחצר השותפין, אלא אם רצה, בונה את החצר לפנים מביתו ובונה עליה ע"ג ביתו ופותחה לתוך [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|חושן משפט|0 Comments

גדרי ערב קבלן/להלכה למעשה

הרב שמעון גרוסמן, חבר בבית המדרש "אריאל" שאלה: ראובן לווה מגמ"ח סך 10,000 ₪ והחתים את שמעון ערב על ההלואה ,כאשר הנוסח שעליו חתם שמעון הוא : "אני שמעון ערב קבלן להלוואה הנ"ל שלווה שמעון מגמ"ח פלוני " . האם זה מחייבו כערב קבלן .כמו כן נברר מה הדין כששמעון חתם שהוא ערב ערבות אוואל [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|חושן משפט|0 Comments

שטרות היוצאים בערכאות של גויים

הרב מלכה יוסף, חבר בבית המדרש ב"אריאל" הצגת השאלה: מצאנו שסומכים על שטרות הנעשים בערכאות בתנאים מסויימים לענייני ממון, מהו הדין ביחס לאיסורים, כגון להתיר אשת איש על סמך שטרות העולים בערכאות? תשובה: א. המקור לדין שטרות העולין בערכאות של גויים. גיטין דף י עמוד ב: " מתני'. כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|חושן משפט|0 Comments

עיוות דין כדי להציל את העשוק

הרה"ג אליהו שלזינגר שליט"א, רב השכונות גילה, ומקור חיים בעיה"ק ירושלים הרב הפוסק במועה"ד ירושלים, אב"ד לממונות ב"אריאל" שאלה: מלווה שתבע ממונו ממי שלווה הימנו, והלווה מודה שחייב, ודאי שהדין עם התובע מדין תורה שחייב להחזיר ההלוואה, אלא כיון שהלווה טוען דאין ביכולתו להחזיר הלוואתו, האם יכולים ביה"ד לפסוק שלא כהלכה, ולהחליט שהוא ישלם לו [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|חושן משפט|0 Comments

דין תפיסה בקנס

הרה"ג יחיאל מיכל כ"ץ שליט"א, רבה הראשי של נשר לשעבר, חבר בבית המדרש "אריאל" שאלה: האם תפיסה בקנס היא רק לגבי המזיק עצמו או לאו דווקא, ויכול לתפוס כל חפץ של המזיק? תשובה: בבבא קמא דף ט"ו ע"ב כתוב: והשתא דאמרת פלגא נזקא קנסא וכו' ולא מגבינן בבבל וכו' ואי תפס לא מפקינן מיני', ובתוס' [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|חושן משפט|0 Comments

דין קדימויות להבאים לדון בבית דין

הרב נעם ראובן, חבר בבית המדרש "אריאל" כתב הרמב"ם בהלכות סנהדרין פכ"א, הלכה ו': "היו לפני הדיינים בעלי דין הרבה, מקדימין את דין היתום לדין האלמנה, שנאמר: "שפטו יתום, ריבו אלמנה" (ישעיה א', י"ז), ודין אלמנה קודם לדין ת"ח, ודין ת"ח קודם לדין ע"ה, ודין האשה קודם לדין האיש, שבשת האשה מרובה". בדין זה הקדימו [...]

By | אוקטובר 29th, 2013|חושן משפט|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב