שאלות ותשובות בנושא חושן משפט

ניכוי משכר דירה ע »י השוכר

שאלה: אדם ששכר דירה מחבירו, ובדירה היה תריס שלא היה יכול להיפתח בצורה רגילה (היה צריך להחליף את התריס), ולמרות [...]

רישום רכב על שמו של חברו

שאלה: עובד מדינה הזכאי להטבות כספיות (בנוסף על משכורתו) כהוצאות רכב, ביטוח רכב וכו', ואין לו רכב. האם יכול חברו [...]

בענין רכב הפוגע ברכב אחר

שאלה: 1. מכונית שיצאה מסמטה צדדית שבקצה הסמטה יש תמרור של "האט" וכן "תן זכות קדימה" ונהג המכונית לא ציית [...]

דין « הבא להרגך השכם להורגו »

שאלה: האם דין "הבא להרגך השכם להורגו" הוא רק אם הרודף עושה פעולות אקטיביות להרוג את הנרדף, או הדין קיים [...]

קבלת פיצוי עבור קניית מאכל מקולקל

שאלה: אדם שקנה מוצרי חלב מחברה גדולה של מוצרי חלב, והתברר שמוצרי חלב אלו מקולקלים והאדם נפגע בבריאותו (קלקולי קיבה [...]

עובד שהתפטר ממעבידו ורוצה להפוך למתחרו באותה שכונה

שאלה: רב שכונה שעבד גם כמפקח כשרות בכמה מסעדות, ולאחר זמן מה התפטר ממשרתו רוצה עכשיו להתמודד על רבנות העיר [...]

סירוב להצעת משרה שיש בה שררה

שאלה: הוצע לאדם משרה מכובדת האם צריך לסרב? האם אדם יכול להציע את עצמו עבור משרה מכובדת? האם הוא יכול [...]

פועל בחינם שרוצה לחזור בו

שאלה: מי שקיבל על עצמו לעשות עבודות בבית חברו ללא תמורה כספית. לאחר זמן רוצה להתחרט. האם אפשר? תשובה: אדם [...]

תשלום שהוצע עבור תקיעת שופר אחרי התקיעות

שאלה: בעל תוקע התוקע בבית הכנסת זה מספר שנים ללא תמורה לאחרונה הציעו גבאי בית הכנסת מתנה כספית כדי לבטא [...]

הדרכה לפני מי לכתוב צוואה

שאלה: מי שרוצה לכתוב צוואה, האם יכתוב את הצוואה רק כדין תורה, או שיכתוב את הצוואה אצל עו"ד וכך היא [...]

תוקף חוזה הכולל תנאי של הליכה לערכאות

שאלה: 1. חוזה – מכירת דירה הנערך בין המוכר לקונה ויש בו סעיף האומר שאם תתעוררנה בעיות בין המוכר לקונה [...]

התדיינות בבית הדין לעבודה

שאלה: פועל שלא שילמו את משכורתו האם יכול לתבוע את המעביד בבית דין לעבודה או שיש איסור להתדיין שם כדין [...]

גבית בעלי חוב – וכספי צדקה

שאלה: 1. עני שאוספים כסף עבורו (עם מכתבי המלצה) בשביל צרכיו היומיומיות, אך בעלי חוב שלו רוצים לגבות מכסף זה [...]

חרטה מתרומה לישיבה

שאלה: אדם שנדר נדר שיתרום שני סטים של ש"ס טלמן לישיבה מסוימת ואח"כ התחרט ורוצה לתרום סט אחד של ש"ס [...]

שילם במחיר מלא בזמן « מבצע » לבחורי ישיבה

שאלה: חנות חליפות שיצאה במחירי מבצע למי שיציג את עצמו כבחור ישיבה (ומי שמציג את עצמו כך, המחיר מוזל בצורה [...]

נתבע ששיקר בדין וחזר בתשובה

שאלה: ראובן שתבע את שמעון לדין, ושמעון הגיע לבית הדין ושיקר בטענותיו, וראובן כדי להוכיח את תביעתו הוצרך לשכור טוען [...]

להפריש חברו מאיסור ע »י הפסד ממון

שאלה: האם מותר לאדם הגר בבנין משותף, להדליק חשמל בחדר המדרגות המשותף קודם כניסת שבת, כדי למנוע משכנים חילונים להדליק [...]

קניין חצר באבידה

הרב אלעד עלי שאלה ראובן לקח טרמפיסט במכוניתו שירד באמצע הדרך, לאחר שהגיע לביתו מצא ראובן שטר של מאה ₪ [...]

משחק בקוביא לשיטת הרמב »ם והשו »ע

הרב יוסף מלכה שאלה כיום נפוץ לערוך הגרלות למוסדות צדקה, פיס לוטו וכיו"ב, האם הדבר נחשב למשחק בקוביא ואסור לזוכה [...]

צ’ק פתוח שנגנב או אבד

הרב שמעון גרוסמן שאלה ראובן כתב וחתם צ'ק על סכום מסוים והשאיר את שם המוטב ריק ולאחר מכן: א. הכניסו [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב