חושן משפט

שאלות ותשובות בנושא חושן משפט

ניכוי משכר דירה ע"י השוכר

שאלה: אדם ששכר דירה מחבירו, ובדירה היה תריס שלא היה יכול להיפתח בצורה רגילה (היה צריך להחליף את התריס), ולמרות הפצרותיו ובקשותיו של השוכר בתקופת השכירות (שנה וחצי) לתקן את התריס – התריס לא תוקן. השוכר טוען שצריך לנכות לו מדמי כל חודש של שכירות (כי דירה שאין שם חלון, השכירות פחותה מבית רגיל) והמשכיר [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

רישום רכב על שמו של חברו

שאלה: עובד מדינה הזכאי להטבות כספיות (בנוסף על משכורתו) כהוצאות רכב, ביטוח רכב וכו', ואין לו רכב. האם יכול חברו שיש רכב לרשום אותו שמו כדי לקבל את ההטבות האלה? (יצוין שע"פ חוק אסור לעשות דבר זה) תשובה: לכאורה, במבט ראשון, המדינה נותנת הטבה זו לעובד מדינה שיש לו רכב, אם כן מצד הסברא היה [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

בענין רכב הפוגע ברכב אחר

שאלה: 1. מכונית שיצאה מסמטה צדדית שבקצה הסמטה יש תמרור של "האט" וכן "תן זכות קדימה" ונהג המכונית לא ציית לתמרורים ויצא במהירות לכביש הראשי. מכונית אחרת שנסעה בכביש הראשי פגעה במכונית שיצאה מהסמטה הצדדית. מה הדין? 2. מכונית שחנתה בסיבוב של כביש במקום האסור לחניה ועברה שם מכונית אחרת ופגעה במכונית החונה וגרמה לה [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

דין "הבא להרגך השכם להורגו"

שאלה: האם דין "הבא להרגך השכם להורגו" הוא רק אם הרודף עושה פעולות אקטיביות להרוג את הנרדף, או הדין קיים אפילו אם הרודף פעם ניסה להורגו ועכשיו הוא פסיבי אך נראה שהוא זומם מחשבות רשע? תשובה: יחיד או ציבור שיש להם בודאות כונה עוינת עד כדי סכנת חיים כלפי יחיד או ציבור (כמו, שכבר עשו [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

קבלת פיצוי עבור קניית מאכל מקולקל

שאלה: אדם שקנה מוצרי חלב מחברה גדולה של מוצרי חלב, והתברר שמוצרי חלב אלו מקולקלים והאדם נפגע בבריאותו (קלקולי קיבה וכו'...), האם מותר לו לבקש מהחברה סכום כסף או מוצרי מזון כפצוי עבור הצער והבושת שנגרמו לו? תשובה: מותר לבקש מחברת המזון פצוי על הצער והבושת ואף על פי שהדבר נחשב כגרמא, וגרמא דנזקין פטור. [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

עובד שהתפטר ממעבידו ורוצה להפוך למתחרו באותה שכונה

שאלה: רב שכונה שעבד גם כמפקח כשרות בכמה מסעדות, ולאחר זמן מה התפטר ממשרתו רוצה עכשיו להתמודד על רבנות העיר מול מנהל מחלקת הכשרות בעיר, מעבידו לשעבר. האם יכול, או שיש פה דין של השגת גבול? תשובה: הרב שכונה יכול להתמודד מול מעבידו לשעבר על רבנות העיר: א. לפי תרומת הדשן, אין ברבנות דין של [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

סירוב להצעת משרה שיש בה שררה

שאלה: הוצע לאדם משרה מכובדת האם צריך לסרב? האם אדם יכול להציע את עצמו עבור משרה מכובדת? האם הוא יכול להתפטר מעצמו? תשובה: 1. כאשר מוצע לאדם משרה מכובדת יש לסרב תחילה ורק לאחר פעם השלישית אין לסרב. אם המציע הוא אדם גדול " אין מסרבים לגדול." 2. אם במשרה יש שררה וכוח שלטוני אפשר [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

פועל בחינם שרוצה לחזור בו

שאלה: מי שקיבל על עצמו לעשות עבודות בבית חברו ללא תמורה כספית. לאחר זמן רוצה להתחרט. האם אפשר? תשובה: אדם שקיבל על עצמו לעשות עבודה בחינם יכול לחזור בו, אפילו אם העבודה היא דבר האבד. דין במקורות: עיין בבא מציעא תחילת פרק 'השוכר את האומנין' דף ע"ה ע"ב משנה "השוכר את האומנין...וכל דבר שאבד יחזרו [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

תשלום שהוצע עבור תקיעת שופר אחרי התקיעות

שאלה: בעל תוקע התוקע בבית הכנסת זה מספר שנים ללא תמורה לאחרונה הציעו גבאי בית הכנסת מתנה כספית כדי לבטא את תודתם ושביעות רצונם מהתקיעות. האם מותר לבעל התוקע לקחת את המתנה, או שמא צריך לסרב? תשובה: בבעיה של נטילת כסף עבור התקיעות יש לפחות שלושה היבטים: 1. האם יש הבדל אם זה שכר או [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

הדרכה לפני מי לכתוב צוואה

שאלה: מי שרוצה לכתוב צוואה, האם יכתוב את הצוואה רק כדין תורה, או שיכתוב את הצוואה אצל עו"ד וכך היא תהיה ג"כ תקינה ע"פ חוקי המדינה? תשובה: הרוצה להכין צוואה צריך לכתוב את הצוואה ע"פ דין תורה כדי שהקנין בשטר הצוואה יהיה כדין. אבל כדאי לכתוב את הצוואה ג"כ אצל עו"ד כפי שמקובל בחוקי המדינה [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

תוקף חוזה הכולל תנאי של הליכה לערכאות

שאלה: 1. חוזה – מכירת דירה הנערך בין המוכר לקונה ויש בו סעיף האומר שאם תתעוררנה בעיות בין המוכר לקונה הרי שבית המשפט בלבד יהיה מוסמך לדון. האם מותר ע"פ דין תורה לחתום על חוזה כזה? 2. אם נחתם חוזה בין המוכר לקונה עם סעיף של הליכה לבית משפט במקרה שנוצר בעיות ביניהם, האם חתימה [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

התדיינות בבית הדין לעבודה

שאלה: פועל שלא שילמו את משכורתו האם יכול לתבוע את המעביד בבית דין לעבודה או שיש איסור להתדיין שם כדין "ערכאות של עכו"ם"? תשובה: יש הבדל בין בית דין פנימי של איגוד מקצועי לבין בית דין לעבודה של המדינה. בית דין לעבודה דינו כערכאות ואסור ללכת ולהתדיין שם בלי היתר של בית דין רבני. אך [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

גבית בעלי חוב – וכספי צדקה

שאלה: 1. עני שאוספים כסף עבורו (עם מכתבי המלצה) בשביל צרכיו היומיומיות, אך בעלי חוב שלו רוצים לגבות מכסף זה את חובותיו, האם הם קודמים לפרנסת העני? 2. גבאי צדקה מקבל כסף מאנשים ומחלקם לנזקקים, אחד העניים ברשימת מקבלי הצדקה לווה כסף מגבאי הצדקה באופן אישי, האם יכול גבאי הצדקה לעכב כסף לאותו עני תמורת [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

חרטה מתרומה לישיבה

שאלה: אדם שנדר נדר שיתרום שני סטים של ש"ס טלמן לישיבה מסוימת ואח"כ התחרט ורוצה לתרום סט אחד של ש"ס לישיבה אחרת. האם יכול להעביר סט אחד מישיבה אחד לישיבה שניה? תשובה: למרות שאין להישאל על נדרי צדקה אלא מדוחק, במקרה זה יכול להישאל אפ' לכתחילה, וישאל חכם בזה הלשון ויגיד "אני מתחרט על זה [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

שילם במחיר מלא בזמן "מבצע" לבחורי ישיבה

שאלה: חנות חליפות שיצאה במחירי מבצע למי שיציג את עצמו כבחור ישיבה (ומי שמציג את עצמו כך, המחיר מוזל בצורה משמעותית), וקנה שם בחור ישיבה חליפה ולא הציג את עצמו כך כי לא ידע על המבצע, וכמובן לא קיבל את ההנחה על החליפה. האם יכול לטעון טענת אונאה במחיר? (ואם ההנאה היא יותר משתות, אז [...]

By | נובמבר 17th, 2013|חושן משפט|0 Comments

נתבע ששיקר בדין וחזר בתשובה

שאלה: ראובן שתבע את שמעון לדין, ושמעון הגיע לבית הדין ושיקר בטענותיו, וראובן כדי להוכיח את תביעתו הוצרך לשכור טוען רבני וכן חוקר פרטי בסך של 5000 דולר לסוף הדיון זכה ראובן התובע, ובי"ד חייב את שמעון (הנתבע) בתביעה זו, אך פטר את שמעון (הנתבע) מהוצאות המשפט שהוציא ראובן. לאחר זמן התחרט שמעון על השקרים [...]

By | נובמבר 17th, 2013|חושן משפט|0 Comments

להפריש חברו מאיסור ע"י הפסד ממון

שאלה: האם מותר לאדם הגר בבנין משותף, להדליק חשמל בחדר המדרגות המשותף קודם כניסת שבת, כדי למנוע משכנים חילונים להדליק את אור החשמל בשבת? (הנידון פה שאדם מדליק חשמל מוקדם מכניסת שבת ומתבזבז אור החשמל של כל שכני הבנין בשביל למנוע מכמה שכנים לחלל שבת בליל שבת. הבעיה פה היא מניעת חילול שבת כנגד הפסד [...]

By | נובמבר 17th, 2013|חושן משפט|0 Comments

קניין חצר באבידה

הרב אלעד עלי שאלה ראובן לקח טרמפיסט במכוניתו שירד באמצע הדרך, לאחר שהגיע לביתו מצא ראובן שטר של מאה ₪ שנפל מכיסו של הטרמפיסט, מה עליו לעשות? תשובה הקדמה יש להניח שהמאבד לא הרגיש באבדן הכסף בזמן שהיה במכונית אלא רק לאחר שירד ממנה. וכן יש להניח שבשעה שהרגיש באבדן הכסף התייאש ממנו שהרי אין [...]

By | נובמבר 4th, 2013|חושן משפט|0 Comments

משחק בקוביא לשיטת הרמב"ם והשו"ע

הרב יוסף מלכה שאלה כיום נפוץ לערוך הגרלות למוסדות צדקה, פיס לוטו וכיו"ב, האם הדבר נחשב למשחק בקוביא ואסור לזוכה לקבל את הפרס מצד אסמכתא או שיש למצא היתר לדברים אלו? תשובה על אף שהנידון מחלוקת גדולה באחרונים ויש אוסרים משום שהווי אסמכתא, נראה להוכיח שלפי הרמב"ם והשו"ע אין בזה משום אסמכתא, כפי שנבאר להלן. [...]

By | נובמבר 4th, 2013|חושן משפט|0 Comments

צ'ק פתוח שנגנב או אבד

הרב שמעון גרוסמן שאלה ראובן כתב וחתם צ'ק על סכום מסוים והשאיר את שם המוטב ריק ולאחר מכן: א. הכניסו לארנק והתכוין לתת אותו לפלוני ונגנב ממנו הארנק. או: ב. ראובן נתן את הצ'ק בתור תשלום לפלוני והצ'ק נגנב מאותו פלוני והוא בקש מראובן לבטל את הצ'ק. ראובן ביטל את הצ'ק אך בשני המקרים הגנב [...]

By | נובמבר 4th, 2013|חושן משפט|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב