חושן משפט

שאלות ותשובות בנושא חושן משפט

צואה קיומה

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים "אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לכם" אחר דרישת שלום כבודכם, בתחילה ברצוני להודות על תשובותיכם בהלכה שקבלתי הדברים מאירים ומשמחים כנתינתם מסיני, גם פה אבא במגילת ספר לשטוח בפניכם דין תורה הבא אל פתחנו, ויענו הרבנים כיד ה' הטובה עליהם, ואשמח בהם גם אני. לבית הדין פה עירנו אנטוורפן [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

מזיק בעת הצלת אחר

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים שלום וברכה ברצוני להפנות אליכם שאלה שהגיעה לפתחי, ואשמח לקבל חוות דעתכם ההלכתית: בעירנו אנטוורפן – בלגיה ארעה לא עלינו תאונה מחרידה, יהודי בן קהילתנו שנקלע למקום, חלץ חושיו וסייע לנפגעי התאונה, בבהילות המקרה ותוך כדי פינוי הפצועים מהשטח נתקל אותו יהודי באדם עובר אורח שנכח במקום והפילו, ומשום [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

יורד לאומנות חברו

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים שלום וברכה בימים בהם מרבים אנו בשמחה, אשמח עמכם בדברי תורה זו הלכה "פקודי ה' ישרים משמחי לב". א. ביושבי על מדין פה עירנו אנטוורפן – בלגיה עלה ובא לפתחנו דין תורה, הנה בשכונה שאנו גרים בה ישנה חנות גדולה המספקת מוצרי מזון ושאר צרכי הבית המתכלים {סופרמקט}, חנות [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

בנין משותף

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים רב שלומים, וברכות עד בלי די מבקש אני חוות דעתכם, דעת תורתנו הקדושה, בדין תורה שבא בפנינו היום וכה היה מעשה: באו לבית דיננו שכנים הדרים בבניין משותף בן ארבע דירות, לוי שהוא בעליה של אחת הדירות קנה מיהודה שכנו את הדירה הסמוכה לו באותו בניין, וכעת לאחר הרכישה [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

תשלום מיסי תנועה

שאלה: האם יש חובה לשלם מיסי תנועה? תשובה: חובה לשלם על כל דבר שאדם נהנה ממנו ברצונו וישנה עלות להנאה זו. חובה זו תתכן גם כאשר אין האדם מזמין הנאה זו, אלא בא חבירו בלא שנתבקש ועשה פעולה ממנה יש הנאה, חובה זו נקראת בשפת הגמרא: "היורד לשדה חבירו". אדם בא לשדה חבירו ונטע בה [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

ענישה על מהירות תנועה

שאלה: איזה עונש צריכים התושבים לתת למי שעובר על מהירות התנועה בערב שבת? תשובה: מאחר והנוסע במהירות בשכונה מסכן את חיי העוברים ושבים ויש בדבר גדר של "רודף". אנו צריכים לעשות כל מה שבידינו כדי להתגונן ולהציל אחרים מידיו. מאחר ודווח למשטרה אינו יעיל ברוב המקרים כל שאין פגיעה ממשית מיידית, מוטל על האנשים לפעול [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

עביד איניש דינא לנפשיה

שאלה: מה אפשר לעשות, כאשר אדם חסם במכוניתו את חנית חבירו, או שחנה על המדרכה ונשאר מקום צר מאוד על המדרכה? תשובה: בגמרא בבבא קמא מובאת מחלוקת רב יהודה ורב נחמן, האם "עביד איניש דינא לנפשיה". כלומר, האם מותר לאדם לעשות דין לעצמו, רב יהודה סבר, שאין אדם עושה דין לעצמו, ורב נחמן סבר, שאדם [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

משחק בקלפים של רבנים

שאלה: האם מותר לשחק בקלפים של רבנים, ואם כן, באיזו צורה לשחק בהם? תשובה: על הפסוק "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", דרשו חז"ל: "זקן – זה שקנה חכמה", ואמנם נחלקו בדבר לגבי צעיר וחכם, אך כבר פסק הרמב"ם ובעקבותיו השו"ע: "כל תלמיד חכם מצווה להדרו ואע"פ שאינו רבו". עניין זה של הידור כולל דינים [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

השתמשות בספר ללא רשות

שאלה: האם מותר למי ששואל ספר מחברו להשאיל לאחר, והאם יש הבדל בין ספר קודש לספר חול? תשובה: בגמרא בבבא מציעא מובא: "אמר ר' שמעון בן לקיש: כאן שנה רבי, אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר..." ואומרת הגמרא, שאפילו ספר תורה אסור, אף שהיה מקום לומר שנוח לאדם שתעשה מצווה בממונו, בכל אופן [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

השמעות לחוקי הנהיגה

שאלה: האם חייבים להשמע להוראות הנהיגה, ולהתחשב בתמרורים, ובסמני החניה והתשלום להם? תשובה: יש לנהוג כפי הוראות הנהיגה, ולהישמע לתמרורים, רמזורים והנחיות החניה. וג' סיבות לדבר: א. "ונשמרתם לנפשכם מאוד". אסור לאדם לסכן את עצמו, אין האדם בעל בית על עצמו אלא יציר כפיו של בורא עולם, וגופו פיקדון בידו, והוא מופקד על שמירת גופו.ידועים [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

השבת אבידה – חלק ב'

שאלה: אבידה שיש בה סימן והכריז המוצא על האבידה כדין, אך המאבד לא הופיע. מה יעשה המוצא? תשובה: במקרה כזה הדין הוא שתהא המציאה מונחת עד שיבוא אליהו. וכן הוא בפסוק: "ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך". המוצא לא זוכה במציאה, כיוון שיש בה סימן ויש לחוש שכל רגע יבוא [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

השבת אבידה – חלק א'

שאלה: מצא אבידה שיש בה סימן, כיצד עליו לקיים את מצוות ההשבה? תשובה: בגמרא בבא מציעא מובאת ברייתא: "תנו רבנן, בראשונה כל מי שמצא אבידה היה מכריז עליה שלשה רגלים ואחר רגל אחרון שבעה ימים. כדי שילך שלושה ויחזור שלושה ויכריז יום אחד. משחרב בית המקדש שיבנה במהרה בימנו אמן, התקינו שיהו מכריזים בבתי כנסיות [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

העתקת דיסקים

שאלה: האם מותר להעתיק (לצרוב) מדיסק? תשובה: דיון גדול קיים לגבי המושג "זכויות יוצרים". אדם שחיבר ספר או יצירה, מה בעלותו על כך וכיצד מותר או אסור, להשתמש ביצירתו בלא רשותו, בכולה או בחלקה, לשימוש אישי או מסחרי. וממשיך הדיון, באדם שרכש או קיבל זכויות היוצר, והוא עוסק בשיווק מסחרי של הספר, מוצר, מהן זכויותיו [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

הנסיעה לשדרות המותקפת בירי קאסמים, עליה וסביבותיה

נשאלה השאלה, החל מתחילת הירי המאסיבי של קאסמים על שדרות, שגרם לפגיעות בנפש, להרס של רכוש ונפגיע חרדה, הדבר גרם לחלק מאנשי המקום לעזוב את שדרות, מי לזמן קצר ומי לארוך. אך יש מהתושבים שלא עזבו את העיר. האם מותר לנסוע לשדרות לשם הזדהות ולעזרה ואולי אף יש בזה מצווה? ההגהות מיימוניות לומד מדברי הירושלמי, [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

הימורים ללא כסף

שאלה: האם מותר לשחק בקלפים, משחק הימורים בלי כסף? תשובה: המשנה בסנהדרין מביאה: "ואלו הן הפסולין (לעדות) המשחק בקובייה". ובגמרא הובאו שתי דעות מדוע המשחק בקובייה פסול לעדות: 1. כיוון שזו אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. אסמכתא – דבר שאינו נותן מדעתו כי סובר שהוא ינצח ולא יצטרך לשלם. ולכן אפילו הפסיד, הלוקח ממנו הרי הוא [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

בגדרי "מדבר שקר תרחק"

שאלה: האם מותר לשקר, כדי להפתיע את חברו? תשובה: במסכת כלה רבתי מובאת מחלוקת ב"ש וב"ה מה אומרים לפני הכלה. ב"ש סוברים שאומרים כלה כמות שהיא, שהרי כתוב בתורה מדבר שקר תרחק ועל כן אין לשבחה במה שאין בה, וב"ה סוברים שאומרים כלה נאה וחסודה. ולשאלת ב"ש הרי זה שקר, עונים ב"ה, הרי מי שכבר [...]

By | דצמבר 11th, 2013|חושן משפט|0 Comments

נישואי גיורת למי ששמו "כהן"

שאלה: מי שנקרא בשם כהן או קהאן ולפני שחזר בתשובה גר עם גויה, כעת אותה אישה התגיירה כדין ומעונינים להנשא כדת. האם צריכים להחזיק בו ככהן ולאסור עליו את אשתו הגיורת בגלל השם המוכיח עליו שאולי הוא כהן, יש לציין שהוא אין לו שום ידיעה שהוא כהן בכלל היות שכל משפחתו נספתה בשואה. תשובה: כדי [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

החזרת חפץ הנשכח ביד השומר

שאלה: מי שהפקיד זוג פמוטים אצל חברו, וחברו קיבל עליהם שמירה לזמן של שנה, ועברו כשנתיים והמפקיד לא בא לקחת את הפמוטים (או שקיבל עליו זמן שמירה סביר ולא פירט, ועבר זמן מרובה ולא בא לקחת את החפץ). האם השומר יכול לזרוק את החפץ לרחוב או לא? תשובה: לאחר שעבר זמן השמירה וניסה השומר לאתר [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

כסף הנמצא "במכונת – שתיה"

שאלה: מכונת שתיה המוצבת במוסדות לימוד, והבעלים מגיעם כל בוקר מוקדם ומרוקנים אותה מהכסף המצטבר בה. מיד לאחר שרוקנו את מכונת השתיה מהכסף הנמצא בה, נקנה פחית שתיה, וכספו הושב אליו בחזרה בטעות. האם יכול לקחת את הכסף או לא? (במקרה הנ"ל ברור שהכסף לא שייך לבעלים ולא לאדם אחר, כי לפני כמה דקות רוקנו [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|0 Comments

מכשיר כספומט – הפולט כסף בטעות

שאלה: אדם שהכניס את כרטיס מגנטי למכשיר הכספומט הקבוע בבנק והקיש את מספרו הסודי, וביקש להוציא סך 500 ₪ אך מכשיר הכספומט פלט סך 800 ₪, ובחשבונו נרשם הוצאה של סך 500 ₪ בלבד. ברור שסך 300 ₪ הנותרים הם טעות במחשב הבנק, האם יכול הלקוח לקחת את 300 ₪ הנותרים או עליו להחזירם לבנק? [...]

By | נובמבר 18th, 2013|חושן משפט|1 Comment

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב