שאלות ותשובות בנושא חג ומועד

מנהגי חודש אלול

שאלה: מהם המנהגים המיוחדים לחודש אלול, ומדוע נתקנו? תשובה: נחלק את התשובה לנושאים: א. שופר בפרקי דר' אליעזר מובא, שבראש [...]

מנהגי ימי ספירת העומר

שאלה: מדוע נוהגים מנהגי אבלות בספירת העומר, ומה הם? תשובה: ימי הספירה מוחזקים כימי דין ואבל כבר מאות בשנים. הסיבה [...]

לימוד ענייני המקדש בימי בין המצרים

שאלה: האם יש עניין בלימוד עניני המקדש והקורבנות בימי בין המצרים? תשובה: הגמרא בבבא בתרא מביאה ברייתא: "ת"ר כשחרב הבית [...]

ערב תשעה באב שחל בשבת

שאלה: מה הם הדינים הנוהגים כאשר ערב ט' באב חל בשבת? תשובה: הגמרא בתענית מביאה: "תניא תשעה באב שחל להיות [...]

חובת התשובה

שאלה: האם מחויבים אנו לעשות תשובה, ומהי תשובה? תשובה: ראשית לעצם "מחויבים". לא ברור האם יש מצווה לחזור בתשובה, או [...]

הלל יום ירושלים

שאלה: מאיזה תוקף אנו אומרים הלל ביום ירושלים? תשובה: ידוע שישנה מחלוקת בין פוסקי זמננו החל מיום העצמאות הראשון ויום [...]

הלל ביום העצמאות וירושלים

שאלה: האם צריך ואפשר לקבוע אמירת הלל ביום העצמאות וביום ירושלים? תשובה: כאשר קורה נס ליחיד ולציבור עליהם להודות על [...]

הדלקה למטייל בחנוכה

שאלה: המטייל בחנוכה, האם צריך הוא להדליק נרות, והיכן? תשובה: יש לחלק בין שני מקרים: האחד כאשר המטייל מגיע בערב [...]

הדלקת נרות חנוכה שלא בביתו

שאלה: בן נשוי שבא לבית הוריו לשבת חנוכה, ובמוצאי שבת נוסע לביתו, אולם אינו יוצא עם צאת השבת אלא בשעה [...]

הגדיל בימי הספירה

שאלה: קטן שנהיה בר מצווה תוך כדי ספירת העומר, כיצד ינהג? תשובה: לדעת בעל הלכות גדולות, כיוון שכתוב בתורה: "שבע [...]

ד’ המינים ביום השני של סוכות

שאלה: האם יש שוני בהלכות ארבעת המינים השנה כאשר אין נוטלים אותם אלא ביום השני? תשובה: ראשית צריך לדעת כי [...]

שירת הים בשביעי של פסח

שאלה: מהו מנהג שירת הים בליל שביעי של פסח? תשובה: במדרש מובא: "אז ישיר משה, אור שביעי ירדו לים שנא' [...]

קניית חמץ שעבר עליו הפסח

שאלה: האם יש לחוש בקניית מוצרי חמץ אחרי הפסח ל"חמץ שעבר עליו הפסח"? תשובה: נפסק להלכה כי חמץ שעבר עליו [...]

נטילה כפולה בליל הסדר

שאלה: מדוע אנו נוטלים ידיים פעמיים בליל הסדר, ומדוע אנו לא מברכים על הנטילה הראשונה? תשובה: בגמרא בפסחים מובא (לגבי [...]

מצת מצווה

שאלה: מהי "מצת מצווה", ומתי צריכים מצה כזו דווקא? תשובה: מצווה מהתורה לאכול מצה בליל הסדר, הלילה הראשון של חג [...]

יחץ בליל הסדר

שאלה: מדוע אנו חוצים את המצה האמצעית ב"ליל הסדר" – יחץ? תשובה: בגמרא בפסחים, דרשו חז"ל את המושג "לחם עוני" [...]

חמץ שעבר עליו הפסח

שאלה: מהו דין חמץ שעבר עליו הפסח? תשובה: נחלקו התנאים בדין חמץ שעבר עליו הפסח: דעת רבי יהודה – חמץ [...]

השאלות בליל הסדר וחשיבותן

המשנה בפסחים דף קט"ז ע"א אומרת: "מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו [...]

הכשרת מיקרוגל לפסח

שאלה: כיצד ניתן להכשיר מיקרוגל לפסח? תשובה: כידוע הכלל העיקרי בהכשרה הוא "כבולעו כך פולטו". דהיינו, לפי צורת הבליעה כך [...]

בדיקת חמץ

שאלה: מדוע וכיצד אנו בודקים בדיקת חמץ? תשובה: אחד האיסורים המיוחדים בחמץ בפסח, בנוסף על איסור אכילה והנאה, הוא איסור [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב