טלפון ליצירת קשר: 02-6416166|info@mosdot-ariel.org.il

שאלות ותשובות בנושא חג ומועד

שמיעת מוסיקה בשלשת השבועות

שאלה: האם אפשר לשמוע מוסיקה בשלושת השבועות וימי הספירה? תשובה: משנה בסוטה מובא: "משבטלה סנהדרין, בטל השיר מבית המשחאות שנאמר [...]

שינה ביום ראש השנה

שאלה: האם יש איסור לישון בראש השנה – ביום? תשובה: במסכת כריתות מובאים דברי רבה שאמר: "מאן דבעי למידע אי [...]

שיכרות בפורים

שאלה: מדוע מצווים אנו בפורים ב'שתיה' וכיצד יש לקיים זאת? תשובה: בגמרא במגילה מובא: "אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא [...]

שופר בראש השנה

שאלה: מדוע אנו תוקעים בשופר בראש השנה? תשובה: כתוב בתורה: "ובחודש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת [...]

מקור תקיעת שופר בחודש אלול

בפרקי רבי אליעזר מובא "בראש חדש אלול אמר הקב"ה למשה: "עלה אלי ההרה" שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר [...]

שהחיינו בספירת העומר

שאלה: האם מותר לברך "שהחיינו" בספירת העומר? תשובה: בשתי תקופות בשנה אנו נוהגים מנהגי אבלות מסוימים: בימי בין המצרים, מי"ז [...]

קניית בגדים בשלשת השבועות

שאלה: האם מותר לקנות בגדים או מוצרים חדשים בשלושת השבועות? תשובה: יש לחלק בין שני זמנים. א. מי"ז תמוז עד [...]

קיטנה בימי "בין המצרים"

שאלה: האם אפשר לארגן קייטנה ב"ימי בין המצרים", שכלול בה טיולים ושחיה בבריכה? תשובה: במשנה ובגמרא בתענית מובאים מנהגי אבילות [...]

ציור בחול המועד לקטנים

שאלה: האם מותר לילדים לצייר בחול המועד? תשובה: השולחן ערוך פוסק: "חול המועד אסור במקצת מלאכות ומותר בקצתן". ומוסיף הרמ"א: [...]

פורים משולש ודיניו

כאשר חל ט"ו באדר דהיינו שושן פורים בשבת, זהו פורים משולש. כיוון שגזרו חז"ל שלא לקרוא מגילה בשבת פן יבואו [...]

דיני ומנהגי ערב תשעה באב ותשעה באב

א. סעודה מפסקת ודיני ערב תשעה באב מדין הגמרא אסורה אכילת בשר ושתיית יין אם היא נערכת אחר חצות היום, [...]

סעודה מפסקת

מדין המשנה והגמרא מנהגי אבילות הנוהגים לפני תשעה באב מעטים ממה שאנו נוהגים כיום. מראש חודש מנחם - אב מעטים [...]

סליחות בימים נוראים

שאלה: מהן סליחות ומתי הן נאמרות? תשובה: סליחות הן התפילות בהן אנו מבקשים סליחה על חטאינו ויש שנקראו תפילה, בקשה, [...]

סוגי מצות

שאלה: האם יש מושג: מצה תימנית, ספרדית ואשכנזית? תשובה: בגמרא פסחים מובא: "ת"ר אין אופין פת עבה בפסח דברי ב"ש [...]

סדר התשובה

שאלה: מהם סדרי החזרה בתשובה? תשובה: חייו של אדם מורכבים מהעבר- כל מה שארע לו מזמן היותו עומד על דעתו, [...]

נרות חנוכה בערב שבת

שאלה: כיצד סדר הדלקת נרות חנוכה בערב שבת? תשובה: ישנה מחלוקת ראשונים כיצד מקבלים שבת. יש שסברו שבהדלקת הנר מקבלים [...]

נר חנוכה לאישה

בגמרא שבת (כ"ג, עמוד א') מובא: "אשה ודאי מדליקה דא"ר יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו [...]

משלוח מנות

שאלה: מהי מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים? תשובה: במגילת אסתר מובא, כי מרדכי שלח ספרים אל כל היהודים לקיים את [...]

מספר הקולות בתקיעת שופר

שאלה: כמה קולות תוקעים בשופר, ומדוע? תשובה: כתוב בתורה שלש פעמים "תרועה", שתים בראש השנה ואחת ביובל. ולמדים מכאן שיש [...]

מספר הנרות בחנוכה

שאלה: כמה נרות יש להדליק בחנוכה? תשובה: בגמרא שבת מובאת ברייתא: "ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל [...]

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב