כשרות – דיאטה לנשמה

ספר זה הינו חלק מהמאמץ של מכון "אריאל" לקרב את דוברי השפה הספרדית לרוח ישראל סבא. הספר מציג את סדרי הכשרות על פי ה"שלחן ערוך", "נושא כליו" וספרות השו"ת לדורותיה, ומתיחס למשמעות הקונספטואלית וגם להלכה. אע"פ שהחיבור נכתב בלע"ז, הוא שומר על רמה תורנית גבוהה ויכול לשמש כספר-עזר גם לתלמידי חכמים מובהקים ולמורי-הוראה. הספר עוסק [...]