books

/books

מנעי עיניך מדמעה

מדובר בספר רב משמעות הן מבחינה מחקרית והן מבחינה ערכית-ציבורית. בעצם פרסומו יש אמירה לקידום מעמד האשה בישראל ובהעמדת הנושא הכאוב של מסורבות גט על סדר היום של המדינה. הספר אכן מציג יוזמה של פעולות טרם נישואין שיכולים לחסוך התמודדויות קשות ובלתי רצויות ו"חכם עיניו בראשו". מחקר אמיץ זה נכתב מתוך עומקה של ההכלה היהודית [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

חנוכת הבית – לקט הלכות ומנהגים

ספר הדרכה למי שבא לקיים מנהג ישראל של "חנוכת הבית".  מדובר בלקט של חומר רחב המשתרע על פני מרחבי הפסיקה ואסיפת החומר. סידורו והבאתו לדפוס הינם בשורה לתועלת הרבים. הספר דן במקור המנהג, בחיוב ברכה, בהבחנה בין בית לדירה, בתוספת בניה, בחנוכת בית בחו"ל, מנהגים וסגולות, וכן דיון ארוך בעניינים שהם "זכר לחורבן". בתוספת לפן [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

בנתיבות הנצח

ספר זה הוא חלק מהמחקר התורני של מכון "אריאל" המקרב את הציבור – יוצא אמריקה הלטינית ודובר הספרדית – לעולם התורה, ברמה עיונית גבוהה שטרם ראה אור בשפה זו. הספר דן בהלכות אבלות, בכל שלבי החוויה הטראומטית של המוות. החיבור כולל מאמרים על תפישת המוות ביהדות, על ערך החיים, ובכלל על ההנהגה היהודית הנאותה בזמן [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

ש"י כהן

תשובות, בירורים וחקרי-הלכה מאת הגאון הרב שאר-ישוב כהן שליט"א, ובו שו"ת בנושאים כמו: ברכת-כהנים בזמן הזה בחיפה ובצפון הארץ, נשיאת כפיים לכהנים לוחמי מלחמות ישראל, אמירת הקטורת – עבודה בזמן הזה, ברכת החמה, עשיית מנורה בת שבעה קנים בבית הכנסת, בית כנסת כמקום תפילה קבוע לציבור, השופר והתשובה, כוונת הלב בתקיעות, במצוות השבת והתשובה, שבת [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

כשרות – להלכה ולמעשה

במסגרת בתי מדרש ללימודי תעודה למשגיחי כשרות הפועלים באריאל היה שימוש בספרים רבים על הלכות כשרות שנכתבו בלמדנות גדולה ובהבנה הלכתית עמוקה, אך בשעת מעשה בדבר הטיפול בטכנולוגיה המודרנית ובעיקר במטבח המוסדי, לקו בחסר. מתוך רצון למלא את החסר הזה, בהנחיית הרב יואל רבינוביץ הנמנה על חוקרי אריאל, נעשה מחקר ולימוד מיוחד על המטבח הציבורי [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

כשרות – דיאטה לנשמה

ספר זה הינו חלק מהמאמץ של מכון "אריאל" לקרב את דוברי השפה הספרדית לרוח ישראל סבא. הספר מציג את סדרי הכשרות על פי ה"שלחן ערוך", "נושא כליו" וספרות השו"ת לדורותיה, ומתיחס למשמעות הקונספטואלית וגם להלכה. אע"פ שהחיבור נכתב בלע"ז, הוא שומר על רמה תורנית גבוהה ויכול לשמש כספר-עזר גם לתלמידי חכמים מובהקים ולמורי-הוראה. הספר עוסק [...]

By | מאי 21st, 2015|books, lbros En Españole|0 Comments

שערי אבן העזר – כרך חופה וקידושין

במסגרת העיסוק המוגבר בנושאי ההלכה ובהתחשב בעובדה שבית המדרש באריאל נחשב לאחד ממוסדות התורה המובילים בהכשרת רבנים ודיינים, והואיל ובמרוצת השנים הצטבר לא רק ניסיון רב אלא גם חומר רב, והואיל והמוסד פיתח שיטת לימוד ייחודית ללימוד ההלכה שהוכיחה את עצמה בשטח והפכה לערובה נאמנה להצלחה, הוחלט להוציא לאור ספר יסוד ומנחה ללימודי אבן העזר [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

פניני הוראה

פסקי דין והוראות הלכה למעשה שנפסקו בבית ההוראה של מוסדות אריאל בירושלים בד' חלקי שו"ע. בית ההוראה משרת את כלל הציבור הצמא לדבר ה' – זו הלכה, והם, ביחד עם רבנים ואברכים רבים שאלו את השאלות. המפעל הזה הוקם ע"י הרה"ג הוגה הדעות בקודש מוה"ר עוזי קלכהיים זצ"ל, וגדולי התורה הגאונים מו"ר הגאון זלמן נחמיה [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

שבט מיהודה

מאת הגאון הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל - הרב הראשי לישראל. בספר חקרי הלכה והארות בד' חלקי שו"ע על מועד ושבת, זרעים, עונשין, קודשים וטהרות, השתלת אברים, פיקוח נפש, ספק מוקפים בפורים, דיני ירושה, משפט התורה בימינו ועוד. ספר זה מהווה טעימה מחידושיו וחלק משו"ת הגרא"י אונטרמן זצ"ל. בספר 432 עמודים.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

משטר ומדינה בישראל על פי התורה

לפני שנים רבות, החל הרב הראשי לישראל מרן הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל לעסוק בסוגיית יחסי התורה והמדינה שמהלכתא למשיחא הפכה להיות דיון חיוני וחשוב ביותר במדינת-ישראל. עם יסוד "מכון הרי פישל", נוסדה גם מחלקת התחוקה, בראשות הרב מאיר בר-אילן. לפני זמן רב, מתוך שיחה שקיים נשיא "אריאל" הרב שאר-ישוב כהן עם הרב [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

עבודת החושן – הלכות דיינים

ספר עבודת החושן בנוי כהערות, הארות והדרכה על דברי שו"ע חו"מ. בספר אנו מביאים את השתלשלות ההלכה מדברי הגמרא דרך הראשונים עד לפסק מרן רבנו יוסף קארו והרמ"א. בהמשך יש סיכום מקיף וממצה של הנו"כ על השו"ע כמו הסמ"ע, ש"ך, פת"ש, קצה"ח וכיוב', וכן בדברי האחרונים בו התיחסו לנושאים הנלמדים. מדובר בעבודה מקיפה שמצליחה לסכם [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

דיני הבית המשותף

הרה"ג אפרים קורנגוט שליט"א מחשובי הת"ח שצמחו בבית מדרשנו אשר שמו הולך לפניו ביישום ההלכה בחיים המודרניים, חיבר - בסיוע חברי המכון - ספר שהינו אקטואלי ביותר לרבבות יהודים המבקשים לכלכל את מעשיהם ע"פ ההלכה והוא: דיני הבית המשותף. הספר דן בבהירות ובפסקים ברורים בשאלות כמו תוקף סמכותו של ועד הבית, דרכי קביעת התשלומים, שיפוצים [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

חקרי הלכה

קובץ תשובות, פסקים וקונטרסי-הלכה מאת הגאון הרב שאר-ישוב כהן שליט"א. שו"ת זה דן בשאלות חשובות של הציבוריות הישראלית, כמו: גדרי קנין וקדושת ארץ ישראל, כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום, גר שחזר לסורו ושאינו שומר מצוות, השתלת אברים, אחריות כל יועצים כלכליים, חיוב כתובה ומזונות לבעל אלים וסרבן גט, כפיית גט בזמן הזה, זוג שחי [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

שו"ת ניצני ארץ

ספר זה הינו פרי הניסיון של אחד מבכירי בוגרינו הרב דר' שלמה גליקסברג שכיהן כרב בקהילת ניצנים בירושלים. בשנות כהונתו נשאל שאלות רבות בהלכה ובמרוצת השנים כתב אותם והרחיב אותן תוך עיון במקורות חז"ל וספרות הפוסקים. כעת שהתשובות הפכו לספר שו"ת רצונו להוציא לאור את החומר המעניין הזה – ולעיתים אף מרתק – במסגרת המכון [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

שו"ת בנין אריאל

הינו ספר שו"ת העוסק בשאלות שנשאלו – הלכה למעשה – ע"י ציבור של מוקירי תורה, לגאון הגרז"נ גולדברג שליט"א בבית ההוראה של מוסדות אריאל. השאלות העוסקות בד' חלקי ה"שולחן ערוך" בנושאים, כמו: נסיעה של רופא בשבת לבית החולים, או חולי ציליאק שאינם אוכלים מוצרים המכילים גולטן, ורצונם לברך ברכת המזון, אע"פ שאינם אוכלים לחם – [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

שו"ת אריאל – כרכים א-ג

מכון אריאל הינו מוסד בעל מוניטין לא רק במחקר והוצאת ספרים אלא גם מפורסם ומוערך כבית מדרש יוקרתי להכשרת רבנים ודיינים. בארץ ובעולם היהודי המכון מזוהה כבית יוצר לנשמת האומה בתחום הכשרת מנהיגות ראויה לעם ישראל. במוסד פועל "מרכז השו"ת בהלכה" המשיב לשאלות מהארץ ומארצות תבל, וחברי בית-המדרש וחוקרי המכון בהנחייתם של מרן הרב שאר-ישוב [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

שי כהן

חיבור מיוחד מתוך כתבי הרב הנזיר זצ"ל ובו יחסו למלחמה ולשאיפת השלום וכן מובאת בה עמדתו בנוגע לגיוס בחורי ישיבות.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

דודי לצבי

שרשרת מכתבים, הנמשכת לאורך עשרות שנים, בין הרב הנזיר לרצי"ה קוק. הספר שופך אור על המתרחש "מאחורי הקלעים" בסביבתו המשפחתית והתורנית של הראי"ה קוק זצ"ל. מן המכתבים מבצבצת התמסרות משותפת של שני תלמידיו לתנועת התחייה הלאומית-הרוחנית של עם ישראל, שזורה בקשר נשמתי-אישי יוצא דופן. בירורים מחשבתיים עמוקים של שני ענקי הרוח ושאלות מעשיות העומדות על [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

פתחי הפרדס על קלח פתחי חכמה

במשך שנים רבות לימד הרב הנזיר זצ"ל שיעורים בספרו המיוחד של הרמח"ל, קל"ח פתחי חכמה המהווה הקדמה, מבוא וסיכום לתורת האר"י ז"ל. הרב הנזיר היה קשור מאוד לתורת הרמח"ל ולדמותו, וכתב בספרו "קול הנבואה": "רוחו של רמח"ל שרויה על התקופה האחרונה בישראל, לכל זרמיה, וכן על דורנו והדורות הבאים. עלינו ללמוד קל"ח פתחי חכמה… בייחוד [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

זכו שכינה ביניהם

בספר "זכו שכינה ביניהם" נפרשת הגותו של הרב הנזיר בהסבר הנושאים השונים הקשורים לזוגיות: אהבה, נישואין, מעמד האשה, ויחס היהדות ליופי. במאמריו של הרב הנזיר נחשפת, ככל הנראה, לעינינו הפעם הראשונה בה עסק הוגה דעות תורני בשאלת מעמד האשה, ויחס היהדות לכך. לדוגמה, הרב הנזיר חוקר לעומק שאלות כגון: האם הקניין שנעשה בקידושין הוא כקניין [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב