ללא קטגוריה

/ללא קטגוריה

תצלום מצבתו (וחלק מצוואתו) של מרן הרב הנזיר זצ"ל

  מקור התמונה: לוח שנה ישיבת "מרכז הרב". מילותיו האחרונות של הרב הנזיר זצ"ל בחיים חיותו לפני שנדם "כינור דוד" היו: "יבנה המקדש".     הידיעה מתוך הספר: מרן הרב קוק זצ"ל, מאת הרב ז.א רבינר.   מסע ההלוויה: יצא מביתו של הרב הנזיר זצ"ל ברחוב עמוס עבר דרך בית הרב קוק זצ"ל והגיע להר הזיתים לחלקת הנביאים.  הידיעה מתוך [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

אנשי רוח ואישי שם במחיצתו של הרב הנזיר

    מבין מוריו הבולטים של הרב הנזיר בפילוסופיה וחכמה נזכיר שניים בולטים: הברון דוד גינזבורג ופרופ' קארל יואל   "הברון ר’ דוד גינזבורג ז"ל היה דמות אצילית, קורנת אורה וזיו על כל הסביב לו, מזכירה הדמויות האצילות של ר’ חסדאי ן’ שפרוט ור’ שמואל הנגיד. לו שיח ושיג עם רבי ושרי המדינה, ועם ראשי ומנהיגי [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

אתחלתא דגאולה

 הקמת המדינה, שלימות הארץ, השירות בצבא, היחס לעם ישראל    אתחלתא דגאולה   סיפור מפורסם שסיפר הרב הנזיר זצ"ל  (מופיע בחוברת "התנוצצות אורו של משיח" ובאריכות ובהרחבה בספר "משנת הנזיר")  "בשנת תרע"ג, בנוסעי מרוסיה לאשכנז, דרך ליטא, סרתי לעירה ראדין, מקום מו"ר ה"חפץ חיים" זצ"ל. שם חונכתי מהיותי בן תשע בשנת תרנ"ו, בבית אא"ז הרב ר' זכריה מנחם [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

ספרו הגדול של הרב הנזיר

"ההגיון השמעי יסוד לפילוסופיא היהודית: תורת ההגיון השמעי העברי, בתכונתו הדינית והמשלית, הנתון במדות שהתורה נדרשת, ובהגיון הסודי העברי... תשמש יסוד לבנין הפלוסופיא הדתית היהודית החדשה, ברציפותה לדורות הקודמים, ובהמשכה ממקורה הראשון, הנבואי. " (קול הנבואה, עמ' ה, פסקה ד)   א. קנין החכמה העברית החכמה העברית נקנית בדרך מיוחדה לה. יש בעלי דעה מודרניים, המבקשים [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

הניגון בעולמו של הרב הנזיר זצ"ל

  "והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' " (מלכים ב' ג טו'.)     כתב הרב הנזיר: "השירה, הרוח, היא אופי מחשבתם של ישראל. הנבואה היא שירה, והתורה כולה איקרי שירה, רוח, רוח הקודש... בגלות נשתתקה שירתנו, תלינו כנורותינו, איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר, ונסתלקה רוח הקודש. במקומה בא המחקר, הלימוד הפלפולי בסברת [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

תחיית הנבואה בדורנו

  על פי תורת הרב קוק והרב הנזיר זצ"ל "אל מעין הנבואה הננו נקראים, ציחי צמא אנחנו..." ברוכים הבאים, בני הנביאים.... (פסחים סו.)  "דור חדש יקום. בנים בני חורין ייוולדו. בתחיית ישראל המדינית בארץ קדשו. ישוב בו רוחו. מקור מחצב נשמתו, רוח הנבואה." ('קול הנבואה' עמ' ה') "הדבור, בפנימיות אוזן מוחי, בנשמתי, אצל כתל דביר קדשנו, זהו [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

מאמרים של הרב הנזיר

מאמרים של הרב הנזיר ואודותיו - סרוקים בטקסט מלא!!! בעמוד זה תמצאו עשרות מאמרים של מרן הרב הנזיר זצ"ל וכמו כן מאמרים אודות משנתו. בתחילת העמוד הבאנו רשימת מאמרים ופרסומים מחקריים אודות הרב הנזיר, ומאמצעו ולמטה - עשרות מאמרים תורניים סרוקים בטקסט מלא של הרב הנזיר עצמו ומאמרים אודותיו!!! - להורדה. רשימת מאמרים ופרסומים אודות הרב [...]

By | נובמבר 8th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

הקמת ישיבת מרכז הרב ותוכנית הלימודים שחבר הרב הנזיר זצ"ל

הרב הנזיר זצ"ל היה שותף מלא בהקמת ישיבת 'מרכז הרב' ובחיבור תוכנית הלימודים שלה וכך הוא כותב בזכרונותיו: "מגמותי בבואי לארץ הקודש, למרן הרב, היתה הקמת ישיבה מרכזית, בתוכנית לימודים כוללת ומקיפה, שתכליתה תחיית רוח הנבואה בישראל ובארץ ישראל, בהשפעתו הסגולית של מרן הרב. בעלותי אל הרב, והצעתי לפניו מגמת הקמת הישיבה הגדולה, ולהתחיל בהכנות, אמר [...]

By | נובמבר 8th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

קשר עם גדולי ישראל

קשר הרב הנזיר זצ"ל עם גדולי ישראל הקשר עם  "אדמו"ר החפץ-חיים" זצ"ל:   הרב הנזיר זצ"ל גדל שהה כשנה וחצי אצל סבו הרב זכריה מנדל כ"ץ רבה של העיירה ראדין, בהיותו בן תשע.  שם נחקקה בלבו דמותו של החפץ חיים. אומנם, עוד בהיותו ילד רך בשנים הגיע לבקר בעיירת מגוריו החפץ חיים ומפאת ההמון הרב, הילד הקטן [...]

By | נובמבר 7th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

ספר דודי לצבי

דודי לצבי - קשר הרב הנזיר עם הרצי"ה קוק זצ"ל בין שני סגני כהונה גדולה: קשר מיוחד במינו התפתח במהלך השנים בין שני גדולי עולם אשר התמסרו לתורת הכהן הגדול מאחיו, מרן הגראי"ה קוק זצ"ל. הלא הם הרצי"ה קוק והרב הנזיר, אשר במשך תקופה ארוכה של עשרות שנים עמלו ושקדו על עריכת והוצאת כתבי מרן הרב קוק [...]

By | נובמבר 7th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

הרב ותלמידו

 קשר החיים בין מרן הרב קוק לרב הנזיר זצ"ל "נהפכתי והייתי לאיש אחר...מצאתי לי רב" במבוא ל'אורות הקודש' מספר הנזיר על פגישתו הראשונה עם הרב:   "לפני כ"ז שנה (בהיותו כבן עשרים ושמונה - הערת המערכת), ואני בשווייץ בבאזל, עסוק בלימודי הדעות והפילוסופיות לתקופותיהן, מלא צימאון ושקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית, הגיעה אלי השמועה מהרב, [...]

By | נובמבר 5th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

זאת הפינה, מה השאלה?

צוות הרבנים של אריאל ישמח להתייחס לכל שאלה


שאל עכשיו את הרב

שאל את הרב