טופס רישום לקורס גישור

תנאי קבלה על הלומדים להיות נוכחים ולהשתתף בכל השיעורים והפעילויות כפי שיפורסם [נוכחות של פחות משמונים אחוז לא תוכר כהשתתפות]. המצטרפים מודעים כי אגף ההשתלמויות באריאל, עושה את המיטב בבחירת צוות המרצים, בתכני בית המדרש, בפריסה מתאימה ועוד, על פי זה נקבעים תכני הלמודים, מישכם ואופן הרצאתם ועל דעת כן מתקבלים הפונים להצטרף [...]