nazir

/הרב דוד כהן 'הנזיר'

About הרב דוד כהן 'הנזיר'

This author has not yet filled in any details.
So far הרב דוד כהן 'הנזיר' has created 16 blog entries.

שי כהן

חיבור מיוחד מתוך כתבי הרב הנזיר זצ"ל ובו יחסו למלחמה ולשאיפת השלום וכן מובאת בה עמדתו בנוגע לגיוס בחורי ישיבות.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

דודי לצבי

שרשרת מכתבים, הנמשכת לאורך עשרות שנים, בין הרב הנזיר לרצי"ה קוק. הספר שופך אור על המתרחש "מאחורי הקלעים" בסביבתו המשפחתית והתורנית של הראי"ה קוק זצ"ל. מן המכתבים מבצבצת התמסרות משותפת של שני תלמידיו לתנועת התחייה הלאומית-הרוחנית של עם ישראל, שזורה בקשר נשמתי-אישי יוצא דופן. בירורים מחשבתיים עמוקים של שני ענקי הרוח ושאלות מעשיות העומדות על [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

פתחי הפרדס על קלח פתחי חכמה

במשך שנים רבות לימד הרב הנזיר זצ"ל שיעורים בספרו המיוחד של הרמח"ל, קל"ח פתחי חכמה המהווה הקדמה, מבוא וסיכום לתורת האר"י ז"ל. הרב הנזיר היה קשור מאוד לתורת הרמח"ל ולדמותו, וכתב בספרו "קול הנבואה": "רוחו של רמח"ל שרויה על התקופה האחרונה בישראל, לכל זרמיה, וכן על דורנו והדורות הבאים. עלינו ללמוד קל"ח פתחי חכמה… בייחוד [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

זכו שכינה ביניהם

בספר "זכו שכינה ביניהם" נפרשת הגותו של הרב הנזיר בהסבר הנושאים השונים הקשורים לזוגיות: אהבה, נישואין, מעמד האשה, ויחס היהדות ליופי. במאמריו של הרב הנזיר נחשפת, ככל הנראה, לעינינו הפעם הראשונה בה עסק הוגה דעות תורני בשאלת מעמד האשה, ויחס היהדות לכך. לדוגמה, הרב הנזיר חוקר לעומק שאלות כגון: האם הקניין שנעשה בקידושין הוא כקניין [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

הכוזרי המבואר

הרב הנזיר לימד שיעורים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי במשך שנים רבות לתלמידי ישיבת מרכז הרב. בשלושת הכרכים של החיבור מובא ביאורו המבוסס על שיעורים אלו: כרך א – שיעורים על מאמר ראשון ושני בספר הכוזרי, כרך ב – שיעורים על מאמרים שלישי ורביעי. כרך ג ואחרון – שיעורים על מאמר חמישי. נוסח הכוזרי הוא [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

דרך אמונה על אמונות ודעות לרס"ג

סדרת הספרים בת שלושת הכרכים הנקראת "דרך אמונה" (עד כה יצאו לאור שני כרכים), כוללת פירוש יסודי ומעמיק על דברי רבינו סעדיה גאון בספרו "אמונות ודעות", והוא מהפירושים הספורים שיצאו לאור עד כה על ספר מחשבת ישראל הראשון שנחשב לאבי ספרי מחשבת ישראל. בסופו של הספר מופיעים סיכומיו של הרב יעקב אריאל שהשתתף בשיעורי הרב [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

משנת הנזיר

פרקים מיומנו האישי, שחלקם רואים אור לראשונה, חושפים טפח של קדושה, גאונות ומסתורין מחייו של הרב הנזיר. צימאון לנבואה וגילויים רוחניים, לבטים אישיים והתמסרות מלאה לרב קוק זצ"ל, 12 שנות פרידה מארוסתו, נזירות וצמחונות, התבודדות במדבר יהודה, הקמת ישיבת מרכז-הרב, ייסוריו ביצירת דרכו הייחודית על רקע מלחמת העולם והקמת המדינה. הצצה נדירה לתוככי עולמו של [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

קול הנבואה

גולת הכותרת ביצירתו המופתית של הרב הנזיר הינה ספרו המונומנטאלי "קול הנבואה", בו מבאר ומבסס את שיטתו הפילוסופית: "ההגיון העברי השמעי", ומבאר את ייחודיותו של ההגיון העברי השמעי לעומת ההגיון היווני חזותי. בסוף ספר קול הנבואה מודפסת קבוצת מאמרים בשם: "שבחי קול הנבואה" ובהם גדולי חכמי הדור עומדים על ייחודו של ספר קול הנבואה.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

חזון הצמחונות והשלום

מאמריו של הראי"ה קוק בנושא הצמחונות כפי שנערכו על ידי תלמידו, הרב הנזיר זצ"ל. בקובץ ישנם הסברים מעמיקים לסוגיית הכשרות, הרעיונות המוסריים העמוקים העומדים מאחורי איסור בשר וחלב, הסיבה להיתר לאכול בשר בכלל, אף שהדבר לא אידיאלי מבחינה רוחנית ומוסרית.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

אשרי תמימי דרך

הערותיו של הרב הנזיר למזמור קיט בתהלים.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

מה יפית ומה נעמת

דברי מבוא למגילת שיר השירים מתוך שיעורי הרב שאר ישוב כהן שליט"א על מדרשי שיר השירים.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

מועדי קודש – 'ויחי'

ביאורי הרב הנזיר למדרשי האגדה וההלכה סביב פסוקי פרשת ויחי.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

הדר דוד

קובץ ובו ארבעים וארבעה הדרנים – סיומי מסכתות, שכתב הרב הנזיר זיע"א.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

התנוצצות אורו של משיח

פרקים בנושא גאולה ומשיח שכתב הרב הנזיר זיע"א וזכה להוציא לאור עוד בחייו, בתוספת מאמרים מגדולי ישראל בנושא "שלושת השבועות".

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

מגילת מלחמה ושלום

חיבור מיוחד מתוך כתבי הרב הנזיר זצ"ל ובו יחסו למלחמה ולשאיפת השלום וכן מובאת בה עמדתו בנוגע לגיוס בחורי ישיבות.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

יסודות אמונת ישראל

יסודות אמונת ישראל ע"פ הכוזרי. פרקי מבוא של הרב הנזיר לביאוריו לספר הכוזרי ומאמר ראשון בספר הכוזרי עם ביאוריו. מובא גם מבוא אחד גדול ומשמעותי מכתי"ק של הרב הנזיר שלא נדפס בכרכי "הכוזרי המבואר". חלק מן המבואות מובאים בצדו השני של הספר גם בתרגום לאנגלית.

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments