machonariel

/מכון אריאל ירושלים

About מכון אריאל ירושלים

This author has not yet filled in any details.
So far מכון אריאל ירושלים has created 478 blog entries.

הרב יאיר לרנר: אין מערבין שמחה בשמחה – נישואין בפורים

By | אפריל 9th, 2014|סרטונים|0 Comments

הרב אלעד אדוריאן: מקירבה, מהכרח או מרצון – פרשת צו

By | אפריל 9th, 2014|סרטונים|0 Comments

הרב ידידיה הירשפלד: טוהר המידות, הימנעות ממאכלות אסורים – פרשת שמיני

By | אפריל 9th, 2014|סרטונים|0 Comments

הרב אורי אזרחי: נושא בעול עם חברו

By | אפריל 9th, 2014|סרטונים|0 Comments

רכישת ספר בהוצאת המכון

על מנת לרכוש ספר מספרי המכון ניתן להתקשר לטלפון: 02-6416166

By | אפריל 9th, 2014|כללי|0 Comments

צואה קיומה

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים "אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לכם" אחר דרישת שלום כבודכם, בתחילה ברצוני להודות על תשובותיכם בהלכה שקבלתי הדברים מאירים ומשמחים כנתינתם מסיני, גם פה אבא במגילת ספר לשטוח בפניכם דין תורה הבא אל פתחנו, ויענו הרבנים כיד ה' הטובה עליהם, ואשמח בהם גם אני. לבית הדין פה עירנו אנטוורפן [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

מזיק בעת הצלת אחר

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים שלום וברכה ברצוני להפנות אליכם שאלה שהגיעה לפתחי, ואשמח לקבל חוות דעתכם ההלכתית: בעירנו אנטוורפן – בלגיה ארעה לא עלינו תאונה מחרידה, יהודי בן קהילתנו שנקלע למקום, חלץ חושיו וסייע לנפגעי התאונה, בבהילות המקרה ותוך כדי פינוי הפצועים מהשטח נתקל אותו יהודי באדם עובר אורח שנכח במקום והפילו, ומשום [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

יורד לאומנות חברו

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים שלום וברכה בימים בהם מרבים אנו בשמחה, אשמח עמכם בדברי תורה זו הלכה "פקודי ה' ישרים משמחי לב". א. ביושבי על מדין פה עירנו אנטוורפן – בלגיה עלה ובא לפתחנו דין תורה, הנה בשכונה שאנו גרים בה ישנה חנות גדולה המספקת מוצרי מזון ושאר צרכי הבית המתכלים {סופרמקט}, חנות [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

בנין משותף

לכבוד: רבני מוסדות אריאל – ירושלים רב שלומים, וברכות עד בלי די מבקש אני חוות דעתכם, דעת תורתנו הקדושה, בדין תורה שבא בפנינו היום וכה היה מעשה: באו לבית דיננו שכנים הדרים בבניין משותף בן ארבע דירות, לוי שהוא בעליה של אחת הדירות קנה מיהודה שכנו את הדירה הסמוכה לו באותו בניין, וכעת לאחר הרכישה [...]

By | ינואר 20th, 2014|חושן משפט|0 Comments

עונה בינונית בימינו – הרב יעקב ורהפטיג

תחומין / כרך כד ראשי פרקים א. עונה בינונית במשנה ובתלמוד ב. מחלוקת הראשונים בחשש לעונה בינונית 1. רש"י ורשב"א 2. רמב"ם ג. טעם החשש לעונ"ב 1. טבע או וסת? 2. בעלת וסת קבוע האם חוששת לעונ"ב? ד. בעונ"ב - בודקת או פורשת? ה. מעת לעת או עונה אחת? ו. מספר הימים ז. עונ"ב - [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

מכירת נשק לגויים – הרב יעקב ורהפטיג

תחומין / כרך יב ראשי פרקים א. טעם נוסף לאיסור: השחתת העולם ב. מדוע לא הסתפקו בטעם "לפני עיור"? ג. איסור לפנ"ע כלפי גוי הוא מדרבנן ד. מכירת נשק לגויים אסורה רק מדרבנן * * * א. טעם נוסף לאיסור: השחתת העולם על התופעה שיצוא הנשק למדינות העולם הפך להיות ענף כלכלי חיוני למדינת ישראל [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיור – הרב יעקב ורהפטיג

תחומין / כרך כח ראשי פרקים א. האם מותר למול גוי? 1. כסף-משנה: מותר רק לשם גיור 2. ש"ך: מותר גם לא לשם גיור ב. האם מותר למול גוי או מצוה למולו? ג. מהי המצוה שמקיים הגוי במילתו? ד. מילתו של בן ליהודי ולנכריה ה. מילתו של בן המתגיירת ו. ברכה ז. הטפת דם ברית [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

"לא תחנם" ומשמעותו בימינו – הרב יעקב ורהפטיג

תחומין / כרך ב ראשי פרקים א. ארבעת איסורי "לא תחנם" ב. איסורי לא "תחנם" - מן התורה או מדרבנן ג. לא ל"חון" (חמלה, הצלה וריפוי) על אלו גויים חל האיסור ד. לא תתן להם חנייה בקרקע 1. על אלו גויים חל האיסור 2. היכן חל האיסור 3. יוצאים מכלל האיסור 4. הגדרת האיסור 5. [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך י ראשי פרקים א. איסור "ומלאה הארץ זימה" 1. איסור שאינו במנין המצוות 2. "אל תחלל את בתך להזנותה" כגורם לזימה שיטת הרמב"ם 3. "ומלאה הארץ זימה" טעם ולא מצוה ב. "אל תחלל את בתך להזנותה" כגורם לאיסור עריות שיטת הרמב"ן ג. אין אוסרין עריות של קורבה מספק ד. ביטול איסור ברוב [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

תנאי ושיור בהסכמים – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך ז (תשובה להשגה) ראשי פרקים א. העצה למחברים לשייר או להתנות על זכות העתקה ב. שיור בגוף הקסטה לענין שלא להעתיק ממנה ג. "על מנת" שמתפרש כשיור ד. אין חולק כי לר' מאיר צריך משפטי התנאים ה. הצורך בשיור מפורש לדעת חכמים ו. מתי צריך תנאי מפורש ומתי די באומדנא או גלוי [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

תוקפה המשפטי של הבטחה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יג ראשי פרקים א. נשבע לתת לחבירו דבר - אם יורש מקבל 1. חידושו של קצוה"ח - "מוחזק" לענין בכור 2. אומד דעת הנשבע והנותן "מתנה מועטת" 3. הולך מנה לפלוני, ומת אותו פלוני 4. הבחנה בין נשבע ומחוסר אמנה לבין קיום תנאי ב. הפרשת תרומ"ע על סמך הבטחת הישראל שיתן לו [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

תוקף ההתחייבות למכור ב"זכרון-דברים" – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יב ראשי פרקים א. קנין "אתן" ב. התחייבות לעומת "אתן" - שעבוד גופו ונכסיו ג. קנין "אתן" אם מועיל - התחייבות או הקנאה 1. מחלוקת קצה"ח ונתה"מ 2. הבדל בין קנין סודר לבין שטר ד. התחייבות למכור 1. דעת קצה"ח 2. דעת נתה"מ 3. התחייבות לתת שבאה בתמורה לקבלת דבר 4. ספק-ספיקא [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

שכר עבור עבודה שנכשלה – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יז ראשי פרקים א. שומר שכר שנאנס - זכאי לשכרו ב. פועל שנאנס - זכאי לשכרו ג. כשלא עשה המלאכה - מפסיד שכרו ד. סיכום למעשה * * * בעל מכונית מסר את מכוניתו לתיקון למוסך. לאחר בדיקה, הוחלפו כמה חלקים פגומים ברכב, והמכונית הוחזרה לבעליה. אולם המנוע שוב כבה תוך כדי [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

שומר חפץ שאינו של המפקיד – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך יד ראשי פרקים א. השאלה ב. חיובי שומרים או התחייבות 1. אין חיובי שומרים שלא לבעלים 2. חברת ביטוח אינה משלמת ממיטב ג. ההבדל בין שומר חינם לבין שומר שכר ד. האם יש הבדל בין שומר שמפקיד לבין זר שמפקיד? ה. שומר נכסי הפקר מתחייב כשומר ו. חיוב התשלום לשומר מדין נהנה [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments

שאלות שונות בעניני חברה ומשפט – הרב זלמן נחמיה גולדברג

תחומין / כרך טו ראשי פרקים א. נזילת מים - על חשבון המשכיר או השוכר? 1. השאלה 2. אין אלו מים שקנה השוכר מהמשכיר ב. כותל בין חצרות 1. השאלה 2. בשותפים שקנו אין דין גוד או אגוד 3. אעפ"כ שותף אחד כופה את חברו לחלוק 4. המחילה על בניית הכותל 5. כשהיו שותפים לא [...]

By | ינואר 5th, 2014|מאמרים|0 Comments