machonariel

/מכון אריאל ירושלים

About מכון אריאל ירושלים

This author has not yet filled in any details.
So far מכון אריאל ירושלים has created 478 blog entries.

תצלום מצבתו (וחלק מצוואתו) של מרן הרב הנזיר זצ"ל

  מקור התמונה: לוח שנה ישיבת "מרכז הרב". מילותיו האחרונות של הרב הנזיר זצ"ל בחיים חיותו לפני שנדם "כינור דוד" היו: "יבנה המקדש".     הידיעה מתוך הספר: מרן הרב קוק זצ"ל, מאת הרב ז.א רבינר.   מסע ההלוויה: יצא מביתו של הרב הנזיר זצ"ל ברחוב עמוס עבר דרך בית הרב קוק זצ"ל והגיע להר הזיתים לחלקת הנביאים.  הידיעה מתוך [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

אנשי רוח ואישי שם במחיצתו של הרב הנזיר

    מבין מוריו הבולטים של הרב הנזיר בפילוסופיה וחכמה נזכיר שניים בולטים: הברון דוד גינזבורג ופרופ' קארל יואל   "הברון ר’ דוד גינזבורג ז"ל היה דמות אצילית, קורנת אורה וזיו על כל הסביב לו, מזכירה הדמויות האצילות של ר’ חסדאי ן’ שפרוט ור’ שמואל הנגיד. לו שיח ושיג עם רבי ושרי המדינה, ועם ראשי ומנהיגי [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

אתחלתא דגאולה

 הקמת המדינה, שלימות הארץ, השירות בצבא, היחס לעם ישראל    אתחלתא דגאולה   סיפור מפורסם שסיפר הרב הנזיר זצ"ל  (מופיע בחוברת "התנוצצות אורו של משיח" ובאריכות ובהרחבה בספר "משנת הנזיר")  "בשנת תרע"ג, בנוסעי מרוסיה לאשכנז, דרך ליטא, סרתי לעירה ראדין, מקום מו"ר ה"חפץ חיים" זצ"ל. שם חונכתי מהיותי בן תשע בשנת תרנ"ו, בבית אא"ז הרב ר' זכריה מנחם [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

ספרו הגדול של הרב הנזיר

"ההגיון השמעי יסוד לפילוסופיא היהודית: תורת ההגיון השמעי העברי, בתכונתו הדינית והמשלית, הנתון במדות שהתורה נדרשת, ובהגיון הסודי העברי... תשמש יסוד לבנין הפלוסופיא הדתית היהודית החדשה, ברציפותה לדורות הקודמים, ובהמשכה ממקורה הראשון, הנבואי. " (קול הנבואה, עמ' ה, פסקה ד)   א. קנין החכמה העברית החכמה העברית נקנית בדרך מיוחדה לה. יש בעלי דעה מודרניים, המבקשים [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

הניגון בעולמו של הרב הנזיר זצ"ל

  "והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה' " (מלכים ב' ג טו'.)     כתב הרב הנזיר: "השירה, הרוח, היא אופי מחשבתם של ישראל. הנבואה היא שירה, והתורה כולה איקרי שירה, רוח, רוח הקודש... בגלות נשתתקה שירתנו, תלינו כנורותינו, איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר, ונסתלקה רוח הקודש. במקומה בא המחקר, הלימוד הפלפולי בסברת [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

תחיית הנבואה בדורנו

  על פי תורת הרב קוק והרב הנזיר זצ"ל "אל מעין הנבואה הננו נקראים, ציחי צמא אנחנו..." ברוכים הבאים, בני הנביאים.... (פסחים סו.)  "דור חדש יקום. בנים בני חורין ייוולדו. בתחיית ישראל המדינית בארץ קדשו. ישוב בו רוחו. מקור מחצב נשמתו, רוח הנבואה." ('קול הנבואה' עמ' ה') "הדבור, בפנימיות אוזן מוחי, בנשמתי, אצל כתל דביר קדשנו, זהו [...]

By | נובמבר 13th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

מאמרים של הרב הנזיר

מאמרים של הרב הנזיר ואודותיו - סרוקים בטקסט מלא!!! בעמוד זה תמצאו עשרות מאמרים של מרן הרב הנזיר זצ"ל וכמו כן מאמרים אודות משנתו. בתחילת העמוד הבאנו רשימת מאמרים ופרסומים מחקריים אודות הרב הנזיר, ומאמצעו ולמטה - עשרות מאמרים תורניים סרוקים בטקסט מלא של הרב הנזיר עצמו ומאמרים אודותיו!!! - להורדה. רשימת מאמרים ופרסומים אודות הרב [...]

By | נובמבר 8th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

הקמת ישיבת מרכז הרב ותוכנית הלימודים שחבר הרב הנזיר זצ"ל

הרב הנזיר זצ"ל היה שותף מלא בהקמת ישיבת 'מרכז הרב' ובחיבור תוכנית הלימודים שלה וכך הוא כותב בזכרונותיו: "מגמותי בבואי לארץ הקודש, למרן הרב, היתה הקמת ישיבה מרכזית, בתוכנית לימודים כוללת ומקיפה, שתכליתה תחיית רוח הנבואה בישראל ובארץ ישראל, בהשפעתו הסגולית של מרן הרב. בעלותי אל הרב, והצעתי לפניו מגמת הקמת הישיבה הגדולה, ולהתחיל בהכנות, אמר [...]

By | נובמבר 8th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

קשר עם גדולי ישראל

קשר הרב הנזיר זצ"ל עם גדולי ישראל הקשר עם  "אדמו"ר החפץ-חיים" זצ"ל:   הרב הנזיר זצ"ל גדל שהה כשנה וחצי אצל סבו הרב זכריה מנדל כ"ץ רבה של העיירה ראדין, בהיותו בן תשע.  שם נחקקה בלבו דמותו של החפץ חיים. אומנם, עוד בהיותו ילד רך בשנים הגיע לבקר בעיירת מגוריו החפץ חיים ומפאת ההמון הרב, הילד הקטן [...]

By | נובמבר 7th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

ספר דודי לצבי

דודי לצבי - קשר הרב הנזיר עם הרצי"ה קוק זצ"ל בין שני סגני כהונה גדולה: קשר מיוחד במינו התפתח במהלך השנים בין שני גדולי עולם אשר התמסרו לתורת הכהן הגדול מאחיו, מרן הגראי"ה קוק זצ"ל. הלא הם הרצי"ה קוק והרב הנזיר, אשר במשך תקופה ארוכה של עשרות שנים עמלו ושקדו על עריכת והוצאת כתבי מרן הרב קוק [...]

By | נובמבר 7th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

הרב ותלמידו

 קשר החיים בין מרן הרב קוק לרב הנזיר זצ"ל "נהפכתי והייתי לאיש אחר...מצאתי לי רב" במבוא ל'אורות הקודש' מספר הנזיר על פגישתו הראשונה עם הרב:   "לפני כ"ז שנה (בהיותו כבן עשרים ושמונה - הערת המערכת), ואני בשווייץ בבאזל, עסוק בלימודי הדעות והפילוסופיות לתקופותיהן, מלא צימאון ושקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית, הגיעה אלי השמועה מהרב, [...]

By | נובמבר 5th, 2017|ללא קטגוריה|0 Comments

תולדות חייו

  תולדות חייו של נזיר האלוקים הרב דוד כהן זצ"ל הרב דוד כהן – « הנזיר » הירושלמי תולדות חייו  – מקור אתר ישיבת מרכז הרב   רבי דוד כהן הנקרא בפי כל « הרב הנזיר », היה גדול בתורה בעבודה ובחכמה, מגדולי תלמידיו של מרן הראי"ה קוק, אשר נפשו דבקה בנפש הרב ובתורתו בהיותו בגלות שווייץ, וזכה לעלות אחריו [...]

מודעת תנחומים

By | אוקטובר 22nd, 2017|חדשות אחרונות, כללי|0 Comments

אמירת תתקבל בבית האבל

  אמירת תתקבל בתשעה באב לאחר קריאת איכה ובשחרית לכאורה השאלה הזאת נוגעת רק לציבור האשכנזי, הואיל והמחבר פסק בשו"ע יו"ד סי' שפ"ד "אבל תוך ז' אינו יכול להתפלל לפני העמוד, ומקורו בתשובת הרא"ש כלל כ"ז, דאם אין בבית האבל מי שיכול לשמש כש"ץ להוציא את הרבים ידי חובתן, אזי האבל יכול לשמש כש"צ. ובשו"ת [...]

ניחום אבלים בתשעה באב

נושא : ניחום אבלים בתשעה באב הנושא כלל לא מוזכר בשו"ע ונו"כ, וכדי להורות עליו, התשובות נגזרות מדינים אחרים. בשו"ע סימן תקנ"ד, על הדברים האסורים בתשעה באב, כאמור, אין אזכור לנושא, אך בסעיף כ' נאמר "אין שאלת שלום לחברו בתשעה באב" ובסעיף כ"ב קובע המשנה ברורה בס"ק מ"ג  הטעם לאלו הנוהגים להימנע מעשיית מלאכה בתשעה [...]

הספד על הרב שאר ישוב הכהן

מאת תלמידו הרב דוד טבצ'ניק, מנכ"ל מוסדות "אריאל" כאשר הוסמכתי לרבנות במכון הרי פישל ועמדתי לצאת למלא את האתגר הראשון שלי בעולם הרבנות בקשתי ממו"ר הרב שאר-ישוב כהן עצה טובה לדרך. הרב חייך ואמר לי בטון אבהי: יהודי שהיה עבורי פנים חדשות, החל להגיע לשיעורי, בפעם השלישית פניתי אליו ושאלתי: מנין היהודי? והוא השיב: "כב' הרב הרצה [...]

By | ספטמבר 9th, 2016|כללי|0 Comments

מנעי עיניך מדמעה

מדובר בספר רב משמעות הן מבחינה מחקרית והן מבחינה ערכית-ציבורית. בעצם פרסומו יש אמירה לקידום מעמד האשה בישראל ובהעמדת הנושא הכאוב של מסורבות גט על סדר היום של המדינה. הספר אכן מציג יוזמה של פעולות טרם נישואין שיכולים לחסוך התמודדויות קשות ובלתי רצויות ו"חכם עיניו בראשו". מחקר אמיץ זה נכתב מתוך עומקה של ההכלה היהודית [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

חנוכת הבית – לקט הלכות ומנהגים

ספר הדרכה למי שבא לקיים מנהג ישראל של "חנוכת הבית".  מדובר בלקט של חומר רחב המשתרע על פני מרחבי הפסיקה ואסיפת החומר. סידורו והבאתו לדפוס הינם בשורה לתועלת הרבים. הספר דן במקור המנהג, בחיוב ברכה, בהבחנה בין בית לדירה, בתוספת בניה, בחנוכת בית בחו"ל, מנהגים וסגולות, וכן דיון ארוך בעניינים שהם "זכר לחורבן". בתוספת לפן [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

בנתיבות הנצח

ספר זה הוא חלק מהמחקר התורני של מכון "אריאל" המקרב את הציבור – יוצא אמריקה הלטינית ודובר הספרדית – לעולם התורה, ברמה עיונית גבוהה שטרם ראה אור בשפה זו. הספר דן בהלכות אבלות, בכל שלבי החוויה הטראומטית של המוות. החיבור כולל מאמרים על תפישת המוות ביהדות, על ערך החיים, ובכלל על ההנהגה היהודית הנאותה בזמן [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments

ש"י כהן

תשובות, בירורים וחקרי-הלכה מאת הגאון הרב שאר-ישוב כהן שליט"א, ובו שו"ת בנושאים כמו: ברכת-כהנים בזמן הזה בחיפה ובצפון הארץ, נשיאת כפיים לכהנים לוחמי מלחמות ישראל, אמירת הקטורת – עבודה בזמן הזה, ברכת החמה, עשיית מנורה בת שבעה קנים בבית הכנסת, בית כנסת כמקום תפילה קבוע לציבור, השופר והתשובה, כוונת הלב בתקיעות, במצוות השבת והתשובה, שבת [...]

By | מאי 21st, 2015|books|0 Comments