About מכון אריאל ירושלים

This author has not yet filled in any details.
So far מכון אריאל ירושלים has created 466 blog entries.

אמירת תתקבל בבית האבל

  אמירת תתקבל בתשעה באב לאחר קריאת איכה ובשחרית לכאורה השאלה הזאת נוגעת רק לציבור האשכנזי, הואיל והמחבר פסק בשו"ע [...]

ניחום אבלים בתשעה באב

נושא : ניחום אבלים בתשעה באב הנושא כלל לא מוזכר בשו"ע ונו"כ, וכדי להורות עליו, התשובות נגזרות מדינים אחרים. בשו"ע [...]

כנסי התעוררות ואזכרה

כנסי התעוררות ואזכרה

הספד על הרב שאר ישוב הכהן

מאת תלמידו הרב דוד טבצ'ניק, מנכ"ל מוסדות "אריאל" כאשר הוסמכתי לרבנות במכון הרי פישל ועמדתי לצאת למלא את האתגר הראשון [...]

 • minii

מנעי עיניך מדמעה

מדובר בספר רב משמעות הן מבחינה מחקרית והן מבחינה ערכית-ציבורית. בעצם פרסומו יש אמירה לקידום מעמד האשה בישראל ובהעמדת הנושא [...]

 • hanukat

חנוכת הבית – לקט הלכות ומנהגים

ספר הדרכה למי שבא לקיים מנהג ישראל של "חנוכת הבית".  מדובר בלקט של חומר רחב המשתרע על פני מרחבי הפסיקה [...]

 • bentivot

בנתיבות הנצח

ספר זה הוא חלק מהמחקר התורני של מכון "אריאל" המקרב את הציבור – יוצא אמריקה הלטינית ודובר הספרדית – לעולם [...]

 • shay

ש »י כהן

תשובות, בירורים וחקרי-הלכה מאת הגאון הרב שאר-ישוב כהן שליט"א, ובו שו"ת בנושאים כמו: ברכת-כהנים בזמן הזה בחיפה ובצפון הארץ, נשיאת [...]

 • kashrut

כשרות – להלכה ולמעשה

במסגרת בתי מדרש ללימודי תעודה למשגיחי כשרות הפועלים באריאל היה שימוש בספרים רבים על הלכות כשרות שנכתבו בלמדנות גדולה ובהבנה [...]

 • kashrut-esp

כשרות – דיאטה לנשמה

ספר זה הינו חלק מהמאמץ של מכון "אריאל" לקרב את דוברי השפה הספרדית לרוח ישראל סבא. הספר מציג את סדרי [...]

 • pniney

שערי אבן העזר – כרך חופה וקידושין

במסגרת העיסוק המוגבר בנושאי ההלכה ובהתחשב בעובדה שבית המדרש באריאל נחשב לאחד ממוסדות התורה המובילים בהכשרת רבנים ודיינים, והואיל ובמרוצת [...]

 • pniney

פניני הוראה

פסקי דין והוראות הלכה למעשה שנפסקו בבית ההוראה של מוסדות אריאל בירושלים בד' חלקי שו"ע. בית ההוראה משרת את כלל [...]

 • shevet

שבט מיהודה

מאת הגאון הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל - הרב הראשי לישראל. בספר חקרי הלכה והארות בד' חלקי שו"ע על מועד [...]

 • mishtar

משטר ומדינה בישראל על פי התורה

לפני שנים רבות, החל הרב הראשי לישראל מרן הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל לעסוק בסוגיית יחסי התורה והמדינה [...]

 • avodat

עבודת החושן – הלכות דיינים

ספר עבודת החושן בנוי כהערות, הארות והדרכה על דברי שו"ע חו"מ. בספר אנו מביאים את השתלשלות ההלכה מדברי הגמרא דרך [...]

 • diney

דיני הבית המשותף

הרה"ג אפרים קורנגוט שליט"א מחשובי הת"ח שצמחו בבית מדרשנו אשר שמו הולך לפניו ביישום ההלכה בחיים המודרניים, חיבר - בסיוע [...]

 • hikrey

חקרי הלכה

קובץ תשובות, פסקים וקונטרסי-הלכה מאת הגאון הרב שאר-ישוב כהן שליט"א. שו"ת זה דן בשאלות חשובות של הציבוריות הישראלית, כמו: גדרי [...]

 • nitzaney

שו »ת ניצני ארץ

ספר זה הינו פרי הניסיון של אחד מבכירי בוגרינו הרב דר' שלמה גליקסברג שכיהן כרב בקהילת ניצנים בירושלים. בשנות כהונתו [...]

 • hvshootb

שו »ת בנין אריאל

הינו ספר שו"ת העוסק בשאלות שנשאלו – הלכה למעשה – ע"י ציבור של מוקירי תורה, לגאון הגרז"נ גולדברג שליט"א בבית [...]

שו »ת אריאל – כרכים א-ג

מכון אריאל הינו מוסד בעל מוניטין לא רק במחקר והוצאת ספרים אלא גם מפורסם ומוערך כבית מדרש יוקרתי להכשרת רבנים [...]