שם (חובה)

תעודת זהות (חובה)

כתובת

עיר

דואר אלקטרוני (חובה)

נושא

תוכן ההודעה

תנאי קבלה

על הלומדים להיות נוכחים ולהשתתף בכל השיעורים והפעילויות כפי שיפורסם [נוכחות של פחות משמונים אחוז לא תוכר כהשתתפות].

המצטרפים מודעים כי אגף ההשתלמויות באריאל, עושה את המיטב בבחירת צוות המרצים, בתכני בית המדרש, בפריסה מתאימה ועוד, על פי זה נקבעים תכני הלמודים, מישכם ואופן הרצאתם ועל דעת כן מתקבלים הפונים להצטרף לבתי מדרשותינו.

הפרסומים , התכנים והתכניות הם ההצעה הבסיסית שעל פיה יתנהל בית המדרש, יתכנו כמובן שינויים ו/או תוספות {על כך תימסר בל"נ הודעה במועדה}, ועל דעת כן ההשתתפות !

בשליחת הטופס אני מאשר את הסכמתי להנ"ל ומבקש להתקבל לביהמ"ד.