קורס גישור מקצועי בסיסי, בן 60 שעות

-ס"ה עשרה  מפגשים-

מתקיים בימי שלישי בשבוע מהשעה 14.00 עד 19.00,

נמסר ע"י מדריכים מוסמכים ומאושרים ע"י משרד המשפטים

במסגרת הקורס תתקיימנה סימולציות וסדנאות.

התעודה, בסיום הקורס, מסמיכה לעסוק בגישור.

עלות הקורס

  -.2500 ש"ח ₪

[מסובסד וניתן לשלם בתשלומים] 

לפרטים והרשמה

אריאל

מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל (ע"ר)

רחוב הפסגה  5,  ת.ד. 16002   ירושלים  91160

טלפון: 02-641-6166    פקס: 02-643-2955

kashrutariel@gmail.com

           מפגשים ותכנים – קורס גישור מקצועי 60 שעות

תכנית

 

 

1

 

פתיחה ומבוא

 

 • הכרות ותאום ציפיות.
 • זיהוי תגובות אישיות במצבי קונפליקט ומו"מ.
 • תפיסת ה- win-win – תיאוריה ומציאות.
 • תפיסת העולם של ה- ADR ובחינת הרלוונטיות שלה לארגון.
 • מודלים ליישוב קונפליקטים ויישומים שלהם בארגונים וקהילה .
 • הגדרת הגישור.

 

2

 

מבוא לגישור

 

 • הגדרות אלטרנטיביות לתפיסת הקונפליקט.
 • אלמנטים במו"מ אינטגרטיבי ובניהול דיאלוג משתף בארגון.
 • השימוש בתהליך ככלי לניהול פגישות עבודה בעלות אופי קונפליקטואלי.
 • תפקיד המגשר – מאפייניו ומורכבותו.
 • עקרונות הגישור והקשר בינם לבין תרבות הארגון והקהילה.
 • סקירת תהליך הגישור.

 

3

שלב ההכנה

 • סקירת שלב ההכנה.
 • לימוד והתנסות במודל אינטגרטיבי לניתוח קונפליקטים.
 • פרמטרים בהבנת הקונפליקט – מקורות, דינמיקה, סגנונות ועוד.
 • מיפוי קונפליקטים ארגוניים לאור המודל.

 

4

השלמת הכנה ושלב הפתיחה

 • השלמת שלב ההכנה – גיוס הצדדים.
 • התנגדויות לגישור בכלל ולגישור פנים ארגוני בפרט.
 • התארגנות למפגש הגישור.
 • שלב הפתיחה – לימוד ותרגול. דגשים מיוחדים לפתיחת גישור.
 • הדגמת תהליך הגישור / סרט המחשה.


5

שלב זיהוי נושאים וצרכים (ההקשבה)

 • שלב זיהוי נושאים וצרכים / ההקשבה – הסבר ותרגול.
 • מיומנויות הקשבה בתשומת לב – לימוד ותרגול.
 • מעבר ממסרים חוסמים למסרים מקדמים בדיאלוג תקוע ובשיחה קשה.
 • תפקיד האמפטיה במחלוקות ארגוניות בין בעלי תפקידים.
 • סימולציה לא מונחית וניתוח במליאה.

6

שלבי ההגדרה המחודשת והמו"מ

 • שלב ההגדרה המחודשת ("ציר התהליך") – הסבר.
 • סרט המחשה.
 • Co-Mediation – יתרונות וסיכונים.
 • סימולציה מונחית .

 

7

שלבי המו"מ וההסכם

 • יצירת דיאלוג ויצירת חלופות.
 • התכנסות לקראת הסכמה.
 • שלב ההסכם וניסוח חוזה.
 • סימולציה מונחית .

8

התמודדות עם מכשולים

 • סימולציה לא מונחית.
 • התמודדות עם מכשולים.
 • Caucusing.
 • סימולציה מונחית .

9

מקום המגשר זוויות נוספות

 • יישומים ארגוניים של תפיסת ה- ADR.
 • סגנונות גישור – מודל  Riskin – לימוד ודיון: מה בין מגשר ומנהל?
 • דילמות אתיות בגישור – בקונטקסט משפטי ארגוני וקהילתי.
 • סימולציה מונחית – קונפליקט משפטי.

 

10

סיכום

 

 • סימולציה מונחית מסכמת .
 • התפתחות הגישור בארץ ובעולם – עבר, הווה ועתיד.
 • דיון: הרלוונטיות של הגישור לחיי העבודה והעיסוק של המשתלמים בקורס.
 • משוב, סיכום ופרידה.