עם פירוש דרך אמונה של הרב הנזיר
כרך א' ו-ב' יצאו לאור
בקרוב כרך ג'