בית הוראה לפניות הציבור מתקיים באריאל ומשיב לפונים אליו בתחומי הלכה, השקפה, חברה וכדו'.

זכות ראשונים לבית הוראה, שבו יכול הציבור, חילוני כדתי, להעלות שאלות ולאו דווקא בתחומי הלכה ופסיקה, שמורה לאריאל.

הפניות מוכיחות, כי בית ההוראה מספק צורך חשוב בציבור.

בבית ההוראה יושבים רבנים מגדולי העולם התורני: הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א והגאון הרב לוי יצחק הלפרין שליט"א, המקובלים כסמכות תורנית בעולם כולו.

מובאות לפניהם שאלות מהעולם בכלל ומישראל בפרט: בפקס, בטלפון, בדואר ואישית. הפונים מגיעים מעולם הרבנות, הרפואה ואקדמיה.

כמאתיים תשובות נבחרות פורסמו בספר "פניני הוראה" שעורך מרכז בית ההוראה, הרב נח לנדסברג שליט"א רב המושב צפירה, הנמנה על בוגרי המוסד.
ספר נוסף הכולל אף הוא מפסקי בית ההוראה של הגרז"נ גולדברג שליט"א, הלא הוא "בנין אריאל" שאף הוא נערך ע"י הרב נוח לנדסברג והרב יאיר לרנר שליט"א.

חוויה בפני עצמה היא לראות עשרות אברכים ובני תורה ממלאים את האודיטוריום של המוסד בעת פעילות בית ההוראה ומקבלים "שיעור שימוש ברבנות" הלכה למעשה בעת הדיון ההלכתי המתקיים בפניהם.

בית ההוראה פתוח בימי חמישי בין השעות: 13:00-14:30.

הכניסה חופשית.