חדש!!!

 

ספר "האמונות והדעות"  לרס"ג

 

עם פרוש "דרך אמונה" של הרב הנזיר

 

3 כרכים בפעם הראשונה יוצא לאור מנוקד
 
מהפך בלימוד מחשבת ישראל
אמונות ודיעות

הוצאה חדשה עם פירוש הרב הנזיר

פרוש מקיף והשוואתי של הרב הנזיר.

ספר זה מהווה יסוד לכל מחשבת ישראל, ומוכיח את היכולת לקיים דיאלוג עמוק בין עולם האמונה בגדלותו לבין מחשבת העמים לדורותיהם ולגווניהם השונים.

היקף הנושאים גדול ורב והכתיבה קולחת. בסוף כל כרך הובאו סיכומי השיעורים כפי שסוכמו על ידי בכירי תלמידיו, הרב יעקב אריאל שליט"א, הרב יעקב פילבר שליט"א, והרב יהושע רבינוביץ שליט"א.

הספר נערך ע"י הרב עזריאל אריאל שליט"א בסיוע צוות המחקר של מכון "נזר דוד" באריאל, בהנהלת הרב הראל כהן.