בית המדרש לרבנות ולדיינות בחיפה, נוסד לפני יותר מ – 20 שנה, על שם הגאון רבי הלל מדליה זצ"ל, רבה הראשי של אנטוורפן.

מגמתו להכשיר רבנים, מחנכים ומנהיגים רוחניים למילוי תפקידים בקהילות ישראל, בארץ ובתפוצות.

תכנית ההכשרה מבוססת על מערכת לימודים מסודרת של הלכה למעשה, בכל מקצועות התורה הדרושים לרב בתקופתנו.

המוסד רכש לעצמו מוניטין כבית מדרש גבוה להוראה, החשוב באזור הצפון.

בית המדרש הינו חלק בלתי נפרד של הפעילות הענפה הנערכת במסגרת אריאל – מרכזים לתורה ויהדות חיפה, בהנהגתו של מו"ר הגאון הרב שאר ישוב כהן שליט"א, הרב הראשי וראב"ד חיפה (בדימוס).