מחלקה זו נוסדה ביוזמת הרב מרדכי בן שושן שליט"א, שכיהן כרב הראשי של ניס בצרפת ועלה ארצה.

בשנת 2007 התחלנו את תכנית ההכשרה של מנהיגות רבנית קהילתית עבור הקהילות דוברות צרפתית בארץ ובתפוצות, וזאת בהתאם למסורת ולסגנון של מוסדות אריאל הנותנים מענה הולם לצרכי השעה והדור.

עליתם של אלפי יהודים מצרפת יצרה את הצורך ביסוד בתי כנסת וחוגים דוברי צרפתית המעוניינים להעמיד בראשם רועים רוחניים השולטים בשפה ומעורים בהוויה התרבותית-חברתית של הציבור הנכבד הזה.

אנו משקיעים מאמץ גדול על מנת להכשיר מודל מיוחד של רב ומנהיג קהילתי, שילוב של תלמיד חכם ומורה הוראה ביחד עם איש בעל מיומנות קהילתית של הציבור ובקירוב לבבות לרוח ישראל סבא.