יחד עם הכרת מעלת משפט התורה שהוא משפט צדק וכולו קודש, ניתן במקרים רבים להשתמש בכלי הגישור על מנת ליישב סכסוכים ומחלוקות.

הליך הגישור הוא הליך בו הצדדים באמצעות מגשרים מנהלים משא ומתן ביניהם תוך הקשבה ושמירה על כבוד הדדי מתוך מגמה להבין טוב יותר את המחלוקות הקיימות, ליצור הדברות ולהגיע להסכם שבו נשמרים האינטרסים החשובים של כל צד וזאת בצורה מהירה תוך חסכון זמן ועלויות רבות.

הגישור הוא תהליך רצוני שבו הצדדים לוקחים אחריות על התהליך ובכל זמן רשאי אחד מן הצדדים להפסיק את התהליך, המגשר מצידו איננו מחליט ו/או כופה דעתו אלא מנחה את הצדדים להגיע להסכם ששני הצדדים חפצים בקיומו.

הליך הגישור הוא חסוי וכל הנאמר בו לא יכול לשמש כראיה בהליך משפטי אחר.

ההסכם מקבל תוקף של פסק דין.

קורס גישור מקצועי – בסיסי
קורס גישור לענייני משפחה – מתכונת אריאל
גישור מעשי – פרקטיקום בחסות בית משפט