פרופ אנדרה נהר

מקור התמונה: לוח שנה ישיבת "מרכז הרב".
מילותיו האחרונות של הרב הנזיר זצ"ל בחיים חיותו לפני שנדם "כינור דוד" היו: "יבנה המקדש".

 

 

ייבנה המקדש-כתבה

הידיעה מתוך הספר: מרן הרב קוק זצ"ל, מאת הרב ז.א רבינר.

 

מסע ההלוויה: יצא מביתו של הרב הנזיר זצ"ל ברחוב עמוס עבר דרך בית הרב קוק זצ"ל והגיע להר הזיתים לחלקת הנביאים.
 אחרי ארונו-הצופה1הידיעה מתוך הספר: מרן הרב קוק זצ"ל, מאת הרב ז.א רבינר.

מצבת הרב הנזירצילום:  רון פלד

 פה גנוז
הגאון חוקר ומקובל אלהי
 מרן הרב הנזיר
 ר' דוד בן הרב ר' יוסף כהן
 זצ"ל
ר"מ הישיבה המרכזית העולמית
בירושלים יובל שנים
מעלה אורות הקודש
למרן הגראי"ה קוק זצוק"ל
ומבשר קול הנבואה
ההגיון השמעי העברי
 
עלה השמימה בשנת פ"ה לחייו
כ"ח מנחם-אב תשל"ב לפ"ק
ת נ צ ב.ה

 

מצבת הרב ומצבת אשתו

מיקום הקבר: הר הזיתים.
גוש הנביאים.
שורה 4.
תת חלקה 8
מספר קבר: 7.

 

 

 

 צוואה בכת"י וחתימותיו של הרב הנזיר, רבי דוד כהן. נכתבה בהמשכים רבים, משנת תשי"ח עד שנת תשכ"ב.
עיקר הצוואה מדבר על דמי "מעשר שני" [כשהכוונה על נתינת מעשר כספים נוסף עד לחומש] שינתנו "לחתני הגאון שליט"א… קודש לקניית ספרי קודש לו לספרייתו, שישתמש בהם לטובה". הוא גם מצוה כי לאחר פטירתו ינתנו "כל הספרים שלי בספריתי… מקרא ומדרש, תפלה, ש"ס ופוסקים, ספרי קבלה ומוסר, מחקר ופילוסופיה, ועוד… הכל לבני הרב שליט"א, יחזה בהם ויוסיף תורה לשמה".

צוואה

פרטים נוספים – ומקור התצלום והכתב כאן   – אתר "קדם"   – AUCTION HOUSE LTD