הקמת המדינה, שלימות הארץ, השירות בצבא, היחס לעם ישראל

 

 אתחלתא דגאולה  
סיפור מפורסם שסיפר הרב הנזיר זצ"ל  (מופיע בחוברת "התנוצצות אורו של משיח" ובאריכות ובהרחבה בספר "משנת הנזיר") 
"בשנת תרע"ג, בנוסעי מרוסיה לאשכנז, דרך ליטא, סרתי לעירה ראדין, מקום מו"ר ה"חפץ חיים" זצ"ל. שם חונכתי מהיותי בן תשע בשנת תרנ"ו, בבית אא"ז הרב ר' זכריה מנחם מנדל כ"ץ זצ"ל, רב ואב"ד דראדין, ואחריו חתנו, דודי, שהיה אח"כ גיסי, הרב ר' מרדכי סנדר הלוי קופשטיין זצ"ל, וביתם מול בית החפץ חיים.
בערב נכנסתי לבית מו"ר ה"חפץ חיים", והוא התחיל לדבר איתי באריכות על משפחתנו הכהנים, שמהם רבנים וגדולי תורה. וכן אמר: מתחילה, בהיותי מתפלל, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, חשבתי, זו תפלה, תפלה, תפלה, וכן ביותי מתפלל את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, חשבתי זו תפלה, תפלה, תפלה, אבל עכשיו, כשאני מתפלל תפלות אלו, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, אני חושב, הנה זה – אט, אט – הנה עכשיו, עכשיו, קרוב, קרוב. והוסיף, אם זה יהיה בימי, אינני יודע, הנני כבר זקן, אבל בימיך, ודאי, ודאי, ודאי, והמשיך לומר: הנה יבנה המקדש, ותהי העבודה, ותהיינה שאלות להכלה, בהלכות קדשים – את מי ישאלו, את הרבנים? הם למדו שו"ע יורה דעה, חושן משפט, אורח חיים, אבל לא הלכות קדשים.ובכן עלינו הכהנים להתכונן וללמוד הלכות קדשים.
והנה בט' באב תרע"ד פרצה המלחמה הגדולה, ונכבשה ארץ ישראל, והיתה הצהרת בלפור, ארץ ישראל לישראל, אתחלתא דגאולה.
ובים רביעי כ"ח באייר תשכ"ז, זכינו לשחרור הר הבית, והרב הראשי לצבא הגנה לישראל, חתני הגר"ש גורן שליט"א עמד לפני הכותל המערבי, וספר תורה בידו והתפלל תפילת ש"צ, ותקע בשופר לחרותנו, ואנחנו אמרנו שיר המעלות, בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"…           ("התנוצצות אורו של משיח" עמ' 12-13.)
נושאים בהלכות ציבור: 
הרצאת הרב הנזיר זצ"ל – יחס משנת הרב אל בנין הארץ –
הצג
 מתוך הספר "נשמה של שבת" 
כרוז הרב הנזיר אודות מעמדו ההלכתי של חצי האי סיני
הצג
– כרוז שפורסם בשנת התשט"ו – מתוך מורשה י'
ראיון בעיתון "הצופה" עם הרב הנזיר
הצג
– מתוך הספר "דודי לצבי" – הוצאת "נזר דוד". 
קטע מראיון בעיתון "מעריב" עם הרב הנזיר זצ"ל – תשכ"ד  בנושא קדושת מלכות ישראל ולימוד תנ"ך, יחס לדוד המלך

הצג

 
ראיון עיתונאי עם הרב הנזיר זצ"ל אודות שיטתו של הרב קוק זצ"ל 
 
ראיון עם הרב הנזיר בנושא קירוב רחוקים ראיון עם הרב הנזיר בעיתון "מחניים" של הרבנות הצבאית
חומר נוסף ראה גם באתר זה בעמוד היום הגדול כח' באייר – יום שחרור ירושלים – מכתב יד קודשו.
וכן בחוברת: "התנוצצות אורו של משיח" – החוברת נמצאת בשלמותה בתוך "אוצר החכמה".
Scan0002
 כולל פרקי
אין למסור אף חלק מאדמת קודשנו
מצות ישוב ארץ ישראל – ישיבת ארץ ישראל מצוה כוללת
סר פחד השבועות
ירושלים תשכ"ח,
מהדורה מחודשת כ"ח מנחם אב התשמ"ט.
דעתו של הרב הנזיר זצ"ל בנושא השירות הצבאי של בחורי הישיבות:  
מתוך החוברת "מגילת מלחמה ושלום". להורדת החוברת לחץ כאן.
(וראה שם בירור נוסף בסוגיית "רבנן לא בעי נטירותא")
בני הישיבות0002
בני הישיבות0003