"אריאל" – מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל, מיסודם של מכון הארי פישל לדרישת התלמוד ומשפט התורה, רואה צורך לפתח מסלול לימודים מיוחד להכשרת טוענים רבניים בבתי הדין הרבניים.

המטרה: להעניק כלים וידע מקצועי רב לקראת התואר "טוען רבני".

תכנית הלימודים, המיוחדת לקורס, שיושמה בהצלחה במחזורי הלימוד עד היום, תיושם במלואה ובתוספות אחרות בתוכנית הלימודים.

התכנית מתחייבת מהיקף הנושאים בהם רשאי ויכול הטוען הרבני לעסוק. תוכנית הלימודים מתבצעת ע"י חבר מרצים מעולה.

הלימודים מתקיימים בברכת הרבנים הראשיים לישראל.

הנושאים הנלמדים בקורס הם:

הלכה – שולחן ערוך חושן משפט [הלכות דיינים, עדות, טוען ונטען, הרשאה, מקח וממכר}, שו"ע אבן העזר {הנושאים העולים בבתי-הדין הרבניים, תביעות לגירושין, שלום בית, אחזקת ילדים, מזונות, חלוקת הרכוש}.

פסקי דין של בתי הדין הרבניים, חוק ומשפט – סמכויות השיפוט של בתי הדין הרבניים, חוקים ותקנות הקשורים בדיני משפחה, דיני ירושה, פד"י בדיני משפחה, ההוצאה לפועל.

לימוד המקצוע למעשה – תקנות הדיון וסדרי הדין של בתי הדין הרבניים.

כללי אתיקה, ניסוח מסמכים משפטיים, העקרונות המנחים את העובד הסוציאלי, רפואה בענייני משפחה, משפחה במשבר (פסיכולוגיה), יסודות בגישור – {הדרך לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית-הדין ובית-המשפט}.

דיני בוררויות .

רשיון לטוען רבני מוענק ע"י הנהלת בתי-הדין הרבניים, לתלמידים שיעמדו בבחינות הנערכות מטעם בית-הדין הרבני הגדול.