המטרה: למודי תעודה להשגת שליטה בחומר העיוני ,שליטה בהעמדת הסכין ובדיקתו , שליטה במעשה השחיטה בפועל .

משך הקורס – כ-100 שעות למוד

בחלק העיוני –
טור בית יוסף, שולחן ערוך ונושאי הכלים,
יורה דעה, חלק א' סימנים א' – כ"ח.
במקביל ללמוד העיוני, בשלב ב', מתחיל הלמוד
המעשי בהעמדת הסכין ובדיקתו.

תלמיד שעבר את המבחנים בחלק העיוני , ובחלק המעשי,בהעמדת הסכין ובדיקתו, ישתלב בשחיטה המעשית, והיכרות מקרוב בצורת השחיטה הנוהגת כיום במשחטות העופות.