המטרה : הכשרת מו »צ בכשרות ארבעת המינים

תכנית הלימודים כוללת עבודה מעשית בפיקוח ומבחנים אשר לעומדים בהם תינתן תעודה.