בישראל

המטרה : פתיחת צוהר לעולם הקרוב, הרחבת אופקים בנושאי ההנהגה הקהילתית ומשנה סדורה של יסודות מחשבת היהדות בהתמודדות עם העידן המודרני.

קהל היעד : בוגרי בחינות כושר לדיינות ולרבנות, שעמדו בבחינות ובעלי ניסיון מוכח להקרבה.

בתפוצות

המטרה: להכשיר רבנים, דיינים ובני תורה לקראת תפקידים בהנהגה הרוחנית בתפוצות.

המכון למנהיגות רוחנית באריאל מקדם את התפיסה של כלל ישראל כתפיסה דתית, ומפתח מנהיגות רחבת אופקים ורגישה לחיי החברה היהודית בימינו.