קורס ייחודי במסגרת בית מדרש ללמודי תעודה למשגיחי כשרות בשיטת "בית אריאל", בשילוב למודי טבחות עוזרי שף.

המטרה:להגביר את רמת השגחת הכשרות של המשגיח ע"י הבנה עמוקה יותר של הכנת מאכלים ובישולם