במסגרת העיסוק המוגבר בנושאי ההלכה ובהתחשב בעובדה שבית המדרש באריאל נחשב לאחד ממוסדות התורה המובילים בהכשרת רבנים ודיינים, והואיל ובמרוצת השנים הצטבר לא רק ניסיון רב אלא גם חומר רב, והואיל והמוסד פיתח שיטת לימוד ייחודית ללימוד ההלכה שהוכיחה את עצמה בשטח והפכה לערובה נאמנה להצלחה, הוחלט להוציא לאור ספר יסוד ומנחה ללימודי אבן העזר הפורס ללומד את כל השתלשלות ההלכה מן המקרא ועד אחרוני הפוסקים, מתוך מבט שיטתי וגישה מתודולוגית במגוון הרחב של הדעות.

הרב יגאל ספירה, דיין מוסמך בעל כושר לדיינות ומבכירי הבוגרים של בית המדרש באריאל, קלח על עצמו להיות הכותב של הספר בסיוע חוקרי המכון.

כמות החומר האדירה ודיון ממצה בין החוקרים גרם לגלגולים שונים של העבודה עד שהגענו לסגנון הנוכחי המנגיש את המחקר הזה למעיין וללומד, ובעצם מסכם את כל מה שנכתב בנושא והמסקנות מתוך אספקלריה מאירה.

לאחר דיון וליבון במקורות, שאלות הדרכה שחוברו ומראה מקומות שצוינו, הוחלט שבעצם "נולד" ספר חדש וזה החלק של חופה וקידושין שיצא לאור ככרך ראשון של שערי אבן העזר. ללא ספק, יצירה זו תהיה חיונית עבור אלפי הנבחנים בבחינות של הרבנות הראשית לישראל וכן לציבור הרבנים, הדיינים ולומדי הדיינות. גם הציבור הרחב  של מוקירי התורה ימצא עניין בספר זה.

הספר יהיה המורה הגדול שידריך את כל לומדי אבן העזר בדור הזה ויהפוך לספר יסוד בלימודי הדיינות בישראל ובעולם.