מאת הגאון הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל – הרב הראשי לישראל.

בספר חקרי הלכה והארות בד' חלקי שו"ע על מועד ושבת, זרעים, עונשין, קודשים וטהרות, השתלת אברים, פיקוח נפש, ספק מוקפים בפורים, דיני ירושה, משפט התורה בימינו ועוד.

ספר זה מהווה טעימה מחידושיו וחלק משו"ת הגרא"י אונטרמן זצ"ל.

בספר 432 עמודים.