במסגרת בתי מדרש ללימודי תעודה למשגיחי כשרות הפועלים באריאל היה שימוש בספרים רבים על הלכות כשרות שנכתבו בלמדנות גדולה ובהבנה הלכתית עמוקה, אך בשעת מעשה בדבר הטיפול בטכנולוגיה המודרנית ובעיקר במטבח המוסדי, לקו בחסר.

מתוך רצון למלא את החסר הזה, בהנחיית הרב יואל רבינוביץ הנמנה על חוקרי אריאל, נעשה מחקר ולימוד מיוחד על המטבח הציבורי והמוסדי ועל המידע הייחודי שהאחראי על הכשרות והמשגיחים זקוקים לו על מנת להבטיח סדרי כשרות נאותים.

המפגש עם משגיחי כשרות בפועל והדיון איתם, הביא למסקנות רבות בנדון, והוליד סיכומים וחומר הדרכה רב לתועלת הרבים.

כך נולד מדריך הכשרות המעשי שכאמור נכתב ע"י הרב יואל רבינוביץ בסיוע חוקרי המכון. ספר זה יהיה מורה-דרך לכל העוסקים במקצוע הכשרות – הלכה למעשה – ויתרום רבות להעלאת רמת הכשרות של המטבח היהודי – הן הביתי והן הציבורי.

בסוף הספר צורף כנספח מדריך למשקאות חריפים שהינו המדריך העדכני ביותר שקיים לענין כשרותם של משקאות חריפים בעולם.