ספר זה הוא חלק מהמחקר התורני של מכון "אריאל" המקרב את הציבור – יוצא אמריקה הלטינית ודובר הספרדית – לעולם התורה, ברמה עיונית גבוהה שטרם ראה אור בשפה זו.

הספר דן בהלכות אבלות, בכל שלבי החוויה הטראומטית של המוות.

החיבור כולל מאמרים על תפישת המוות ביהדות, על ערך החיים, ובכלל על ההנהגה היהודית הנאותה בזמן אבלות.

ספר קטן זה הפך לחיבור הגדול המדריך את דוברי הספרדית בכל הקשור לדיני אבלות.