ספר זה הינו חלק מהמאמץ של מכון "אריאל" לקרב את דוברי השפה הספרדית לרוח ישראל סבא.

הספר מציג את סדרי הכשרות על פי ה"שלחן ערוך", "נושא כליו" וספרות השו"ת לדורותיה, ומתיחס למשמעות הקונספטואלית וגם להלכה. אע"פ שהחיבור נכתב בלע"ז, הוא שומר על רמה תורנית גבוהה ויכול לשמש כספר-עזר גם לתלמידי חכמים מובהקים ולמורי-הוראה.

הספר עוסק בשחיטה ובשוחט, ובו מכתב ארוך על "אנושיות השחיטה", שנכתב בזמנו, בעת שרצו לאסור את השחיטה היהודית במקסיקו.

בספר, הלכות ודיונים ופסקי-דין בענייני בשר וחלב, פת עכו"ם ובישול נוכרים, מוצרים תעשייתיים וכשרותם, ובכלל כל דבר הנוגע לכשרות הבית: הליכות והנהגות והמטבח הכשר, ואף נוגע בנושאי הכשרות בייצור תעשייתי.