ספר זה הינו חלק מהמאמץ של מכון « אריאל » לקרב את דוברי השפה הספרדית לרוח ישראל סבא.

הספר מציג את סדרי הכשרות על פי ה »שלחן ערוך », « נושא כליו » וספרות השו »ת לדורותיה, ומתיחס למשמעות הקונספטואלית וגם להלכה. אע »פ שהחיבור נכתב בלע »ז, הוא שומר על רמה תורנית גבוהה ויכול לשמש כספר-עזר גם לתלמידי חכמים מובהקים ולמורי-הוראה.

הספר עוסק בשחיטה ובשוחט, ובו מכתב ארוך על « אנושיות השחיטה », שנכתב בזמנו, בעת שרצו לאסור את השחיטה היהודית במקסיקו.

בספר, הלכות ודיונים ופסקי-דין בענייני בשר וחלב, פת עכו »ם ובישול נוכרים, מוצרים תעשייתיים וכשרותם, ובכלל כל דבר הנוגע לכשרות הבית: הליכות והנהגות והמטבח הכשר, ואף נוגע בנושאי הכשרות בייצור תעשייתי.