לפני שנים רבות, החל הרב הראשי לישראל מרן הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל לעסוק בסוגיית יחסי התורה והמדינה שמהלכתא למשיחא הפכה להיות דיון חיוני וחשוב ביותר במדינת-ישראל.

עם יסוד "מכון הרי פישל", נוסדה גם מחלקת התחוקה, בראשות הרב מאיר בר-אילן. לפני זמן רב, מתוך שיחה שקיים נשיא "אריאל" הרב שאר-ישוב כהן עם הרב נפתלי בר-אילן, התברר שזה מספר שנים שהוא עוסק בהכנת חיבור המתמקד ביחסי התורה והמדינה.

הרב שאר-ישוב כהן עודד את הרב נפתלי בר-אילן להמשיך ולפתח את הנושא ואף הזמין אותו להצטרף לבכירי החוקרים של מכון "אריאל" ולהוציא לאור את החיבור במסגרת עבודת המחקר של מכון "אריאל".

עבדנו במרץ כדי לקדם את אחת היצירות המופלאות של המשפט העברי-יהודי. עתה זכינו ויצא לאור ספר יסודי ומקיף – בארבעה כרכים – בנושא "משטר ומדינה בישראל על פי התורה", כפרישת יריעה רחבה על החוקה האידיאלית, על פי התורה, בנושאי חוקת הפרט, החברה, העיר והמדינה – כמשנה ערוכה וכבסיס איתן לחוקה בישראל.

אין ספק שכל מי שמתעניין ביסודות לחידושה של מדינת-ישראל וסדרי השלטון, המשטר והמשפט במדינה היהודית, יראה בחיבור אדיר זה ספר חיוני ואבן-יסוד לכל מהלך תחוקתי במדינת-ישראל.

מדובר בעבודה מחקרית מונומנטלית המעמידה לרשות עולם המשפט והציבור הרחב מערכת של קביעות חוקתיות ונוהלי שלטון סדירים, ויורדת לפרטי פרטים של חיים היום-יום, המעניקה את המסגרת והתשתית לניהול המשפט והמדינה על פי התורה. מחקר זה מתבסס על כל הספרות התורנית לדורותיה, כולל פסיקות של ראשונים ואחרונים ונערך בטוב טעם, בשפה ברורה.

ספר זה הוא תרומה נכבדה לקירוב מערכות המדינה למקור ישראל ולחזון מדינת-התורה, ויישום ההלכה בחיי המדינה.

כאמור, הספר יצא לאור בארבעה כרכים וכולל 1782 עמודים.