ספר עבודת החושן בנוי כהערות, הארות והדרכה על דברי שו"ע חו"מ. בספר אנו מביאים את השתלשלות ההלכה מדברי הגמרא דרך הראשונים עד לפסק מרן רבנו יוסף קארו והרמ"א. בהמשך יש סיכום מקיף וממצה של הנו"כ על השו"ע כמו הסמ"ע, ש"ך, פת"ש, קצה"ח וכיוב', וכן בדברי האחרונים בו התיחסו לנושאים הנלמדים.

מדובר בעבודה מקיפה שמצליחה לסכם כל דין ודין וכל צדדי ההלכה לדורותיה על פי סדר השו"ע חו"מ וזאת בבהירות ובכח התִמצוּת שאינו פוגע בהיקף.

יש כאן פעילות שיטתית ואיסוף ידע וניתוחו המצליח למקד את הנושאים ואת מגוון הדעות הקיים והסבר הפסק וביאורו לאור המקורות תוך דיון מעמיק בהכרעת האחרונים.

מטרת הספר לסכם את הנושאים למי שעוסק בהלכות אלו ולהפנות אותו לאחרונים שעוסקים בנושאים הנ"ל. יש לציין שיצירה זו תהפך לספר הדרכה חיוני לכל היושבין על מדין, ודיינים בבתי הדין הרבניים האזוריים ובבתי דין לדיני ממונות, וכן ללומדי חושן משפט לקראת המבחנים של הרבנות הראשית לישראל. בשבילם מחקר זה יהיה חזרה בדרך קצרה ומקיפה. גם ציבור הטוענים הרבניים ועורכי הדין יהנו מיצירה זו. גם ציבור מוקירי התורה ולומדיה יהנו מהמחקר הזה הפותח צוהר ללימודי חו"מ.

עוד מטרה של המחקר הזה היא להנגיש את שו"ע חו"מ למי שלא לומד נושא זה ומעוניין להכיר אותו בהיקף מלא מחשיפת מקורות הדינים ועד לאחרוני האחרונים של הפוסקים בדורנו. יש גם להדגיש שאיסוף החומר וסידורו השיטתי והמתודולוגי במגוון הרחב של הדעות הינו חידוש ובשורה לציבור מוקירי התורה.

כרך זה הינו הראשון מתוך שניים המתוכננים כעת ומתרכז בהלכות דיינים.